Logga in
Logga in

Järnvägsplan Stavsjö-Loddby, Ostlänken, ute för granskning

Under perioden 9 juni till 9 juli är sista chansen för att lämna synpunkter på de färdiga förslagen för Ostlänkens delsträcka Stavsjö-Loddby i Nyköpings kommun och Norrköpings kommun.

Järnvägsplanen är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas. Den innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning, som beskriver påverkan på miljön. Under granskningstiden är sista möjligheten att lämna synpunkter på järnvägsplanen.

Granskningshandlingar

Granskningshandlingarna går att ta del av bland Ostlänkens dokument under rubriken Norrköping, Aktuella handlingar: Järnvägsplan.

Granskningshandlingarna finns även att del av på följande platser:

  • Trafikverket Region Öst i Linköping,  Gelbgjutaregatan 2D, Linköping. Öppet måndag 8:00-18:00, tisdag-torsdag 8:00-16:30, fredag 8:00-15:00.
  • Norrköpings kommun, kontaktcenter Rosen, Trädgårdsgatan 21, Norrköping.  Öppet måndag-fredag 8:30-16:00.
  • Nyköpings kommun,  Stadshuset Stora Torget, Nyköping. Öppet alla helgfria vardagar 8:00-17:00.

Synpunkter

Skicka dina synpunkter till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller till investeringsprojekt@trafikverket.se senast den 9 juli 2023. Ange diarienummer TRV 2014/72083.

Kort om Ostlänken i Norrköpings kommun

Ostlänken i Norrköpings kommun är 43 kilometer lång och indelad i tre delsträckor. Varje delsträcka planeras i en järnvägsplan.

  • Stavsjö-Loddby
  • Loddby-Klinga, den centrala sträckan som inkluderar ett nytt resecentrum
  • Klinga-Bäckeby

Stavsjö-Loddby

Delsträckan Stavsjö–Loddby är cirka 15 kilometer lång och passerar i ett  kuperat landskap. Järnvägen placeras omväxlande på bank, på bro, i skärning och i tunnel. I Kolmården passerar Ostlänken genom en cirka 8 kilometer lång tunnel och över Nyköpinsbanan på en 670 meter lång bro. Delsträckan kommer att ligga nära E4 på de delar som inte går i tunnel, då det är ett område som redan är påverkat av effekterna från befintlig infrastruktur. På sträckan planeras inga stationer. Till grund för planförslaget ligger att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.