Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Järnvägsplanen Ostlänken genom Södertälje för fastställelse

Nu har vi skickat in järnvägsplanen för fastställelse. Innan vi kan börja bygga Ostlänken i Södertälje måste planen fastställas och vinna laga kraft.

Den 10 mars tillstyrkte länsstyrelsen i Stockholm järnvägsplanen för Gerstaberg-Långsjön, delen av Ostlänken som går genom Södertälje kommun. Det innebär att vi nu kan gå vidare till nästa steg i processen - att skicka in järnvägsplanen för fastställelse till Trafikverkets avdelning Juridik och planprövning.

När järnvägsplanen har inkommit till Trafikverkets avdelning Juridik och planprövning är de ansvariga för prövning av ärendet.

Vad händer nu?

När planen är fastställd av Juridik och planprövning kan den fortfarande överklagas. Om så sker är det regeringen som tar ställning i frågan. Om planen inte överklagas räknar vi med att den vinner laga kraft runt årsskiftet 2023/2024.

Förutsatt att vi har alla tillstånd på plats planerar vi att börja bygga Ostlänken genom Södertälje kommun i slutet av 2024.

Kontakt

Mats Hansson

Bitr. projektledare