Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Kompletterande samråd om vattenverksamhet, Södertälje kommun

Vi genomför ett kompletterande skriftligt samråd om vattenverksamhet för Ostlänken genom Södertälje kommun. Här kan du ta del av aktuella samrådshandlingar. Lämna dina synpunkter senast den 10 februari.

Trafikverket planerar för att bygga Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg, mellan Järna och Linköping. För att bygga Ostlänken på den här sträckan behöver ett flertal vattenverksamheter utföras. 2019 genomförde vi ett avgränsningssamråd om planerade vattenverksamheter för Ostlänken genom Södertälje kommun.

Det är tre kompletterande samråd om vattenverksamhet som genomförs samtidigt och som ligger till grund för ansökningar om tillstånd, vilka är:

  1. Utökat utredningsområde grundvatten, på delsträcka Gerstaberg-Långsjön.
  2. Uttag av grundvatten för processvatten, på delsträcka Gerstaberg-Långsjön.
  3. Byggskede och utförande av erosionsskydd vid Kyrksjön, Skillebyån och Moraån samt uttag av vatten ur Kyrksjön med mera, på delsträcka Gerstaberg-Långsjön.

Aktuella samrådshandlingar

Gå in under ”Södertälje” och "Aktuella handlingar: Miljöprövning".

Lämna dina synpunkter

Syftet med kompletterande skriftligt samråd är att samla in synpunkter på vattenverksamhetens utföranden och få kunskap om området där vattenverksamheten ska bedrivas. Synpunkter som inkommer sammanställs i en samrådsredogörelse som vi beaktar i vårt fortsatta arbete.

Du som har intresse av eller berörs av de vattenverksamheter vi beskriver i samrådshandlingarna kan lämna in dina synpunkter eller information senast den 10 februari 2023 via:

Kom ihåg att märka ditt brev eller e-post med ärendenummer TRV 2019/65709.

Kontakt

Linda Abrahamsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 71 47

Anna Roxell

Projektledare miljöprövning

Telefon: +46 10-123 01 29

Malin Fjäll

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 46 61