Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Kompletterande samråd om vattenverksamhet, Trosa kommun

Vi genomför ett kompletterande skriftligt samråd om vattenverksamhet för Ostlänken genom Trosa kommun. Här kan du ta del av aktuella samrådshandlingar. Lämna dina synpunkter senast den 24 februari 2023.

Trafikverket planerar för att bygga Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg, mellan Järna och Linköping. För att bygga Ostlänken på den här sträckan behöver ett flertal vattenverksamheter utföras. 2019 genomförde vi ett avgränsningssamråd om planerade vattenverksamheter för Ostlänken genom Trosa kommun.

Det är två kompletterande samråd om vattenverksamhet som genomförs samtidigt på delsträckan Långsjön-Sillekrog inom Trosa kommun och som ligger till grund för ansökningar om tillstånd för vattenverksamhet, vilka är:

  1. Utökat utredningsområde grundvatten.
  2. Uttag av yt- och grundvatten för processvatten.


Uttag av yt- och grundvatten utgör vattenverksamhet i form av bortledande av vatten enligt 11 kapitlet miljöbalken, 3 § punkterna 3 och 6. Samrådet avser också åtgärder inom eller som kan påverka Natura 2000-områdena Tullgarn Södra och Tullgarn Östra enligt 7 kapitlet 28 a § miljöbalken.

Aktuella samrådshandlingar

Gå in under "Trosa" och "Aktuella handlingar: Miljöprövning".

Lämna dina synpunkter

Syftet med kompletterande skriftligt samråd är att samla in synpunkter på vattenverksamhetens utföranden och få kunskap om området där vattenverksamheten ska bedrivas. Synpunkter som inkommer sammanställs i en samrådsredogörelse som vi beaktar i vårt fortsatta arbete.

Du som har intresse av eller berörs av de vattenverksamheter vi beskriver i samrådshandlingarna kan lämna in dina synpunkter senast den 24 februari 2023 via:

Kom ihåg att märka ditt brev eller e-post med ärendenummer TRV 2019/65712.

Kontakt

Linda Abrahamsson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 71 47

Anna Roxell

Projektledare miljöprövning

Telefon: +46 10-123 01 29

Malin Fjäll

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 46 61