Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Nu är granskningen för järnvägsplan Sjösa-Skavsta avslutad

Järnvägsplanen har varit ute för granskning. Vi tackar för inkomna synpunkter och allt engagemang.

Du kommer kunna läsa synpunkterna som kom in, tillsammans med våra svar, i ett så kallat granskningsutlåtande. Nästa steg i processen är att skicka in järnvägsplanen för fastställelse.