Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Nu är granskningen för järnvägsplan Bibana Nyköping avslutad

Järnvägsplanen har varit ute för granskning. Vi tackar för inkomna synpunkter och allt engagemang.

Du kommer kunna läsa synpunkterna som kom in, tillsammans med våra svar, i ett så kallat granskningsutlåtande. Nästa steg i processen är att skicka in järnvägsplanen för fastställelse, planerat under hösten 2023.