Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Nu börjar granskningen för sträckan Sjösa-Skavsta

Under perioden 9 juni-16 augusti kan du lämna dina synpunkter på de färdiga förslagen för delsträckan Sjösa-Skavsta i Nyköpings kommun.

Järnvägsplanen är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas. Den innehåller även en miljökonsekvensbeskrivning, som beskriver påverkan på miljön. Under granskningstiden kan du lämna synpunkter på järnvägsplanen.

Granskningshandlingar

Här kan du ta del av granskningshandlingarna:

  • På Trafikverkets webbplats: Dokument för Ostlänken, under "Nyköping" och "Aktuella handlingar: Järnvägsplan"
  • Nyköpings kommuns reception, Stadshuset, Stora torget, Nyköping
  • Nyköpings stadsbibliotek, Hospitalsgatan 4, Nyköping
  • Trafikverket Region Stockholm, Solna Strandväg 98, Solna

Lämna dina synpunkter

Senast den 16 augusti 2023 vill vi ha dina synpunkter. Ange ärendenummer: TRV 2014/72085.