Logga in
Logga in

Nyköpings resecentrum har fått tillstånd för vattenverksamhet

Projekt Nyköpings resecentrum har nått en viktig milstolpe och fått tillstånd för sin vattenverksamhet av Mark- och miljödomstolen.

Förra året höll Trafikverket byggstart för Nyköpings resecentrum och nu är förberedande arbeten igång inför den stora entreprenaden som börjar i höst. Nu har Mark- och miljödomstolen gett tillstånd för projektets vattenverksamhet.

Fakta vattenverksamhet

Vattenverksamhet är till exempel grävning, fyllning eller uppförande av anläggning i sjöar, diken, vattendrag eller annat vattenområde, tillfällig grundvattenbortledning vid djupa schakt och permanent grundvattenbortledning från tunnel och skärning. När Trafikverket bygger ny infrastruktur påverkar vi ofta vattenverksamhet. Tillstånd för detta söker vi  hos Mark- och miljödomstolen som prövar vår ansökan.

Till ansökan om tillstånd hör bland annat en teknisk beskrivning för de anläggningar som medför vattenverksamhet samt en miljökonsekvensbeskrivning.