Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Samråd för Gerstaberg kopplingscentral avslutat

Samrådet för Gerstaberg kopplingscentral är nu avslutat. Tack för allt engagemang och inkomna synpunkter!

Synpunkter och information från dig som bor och arbetar i området där vi planerar att bygga Ostlänken är viktigt för vårt fortsatta arbete. De synpunkter som kommit in under detta samråd kommer vi sammanställa och svara på i en samrådsredogörelse som vi senare publicerar på Trafikverkets webbplats. 

Dokument

Handlingarna för delsträckan Gerstaberg kopplingscentral finns tillgängliga bland Ostlänkens dokument. Du hittar dem under rubriken Södertälje och Aktuella handlingar: Järnvägsplan. 

Samrådshandlingar för Ostlänken, delsträcka Gerstaberg kopplingscentral