Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Samråd för järnvägsplan Gerstaberg kopplingscentral

Vi genomför nu ett riktat samråd för Gerstaberg kopplingscentral i Södertälje kommun. Här kan du ta del av aktuella samrådshandlingar. Lämna dina synpunkter senast 13 november 2023.

Trafikverket planerar för Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping. För att kraftförsörja Ostlänken finns behov av en kopplingscentral för elkraft där Ostlänken ansluter till Västra stambanan i Södertälje kommun. Anläggningen kommer att ansluta till Ostlänken delsträcka Gerstaberg-Långsjön. Nu samråder vi inför Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.

Samrådshandlingar

Gå in under ”Södertälje” och ”Aktuella handlingar: järnvägsplan”. Samrådshandlingarna finns också tillgängliga här:

  • Trafikverket, Nygatan 1, Södertälje

Lämna dina synpunkter

Samrådet är ett tillfälle för dig att lämna synpunkter eller dela med dig av din kunskap om det berörda området. Synpunkter som kommer in sammanställer vi i en samrådsredogörelse och beaktas i vårt fortsatta arbete.

Vi önskar få dina synpunkter senast den 13 november 2023. Du kan lämna dina synpunkter på följande sätt:

Glöm inte att ange ärendenummer 2023/101982 om du lämnar dina synpunkter via brev eller e-post.