Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Samråd om vattenverksamhet inom sträckan bibana Nyköping

Vi genomför nu ett skriftligt avgränsningssamråd för vattenverksamheten inom sträckan bibana Nyköping genom Nyköpings kommun. Lämna dina synpunkter senast den 24 mars 2023!

Trafikverket planerar för att bygga Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg, mellan Järna och Linköping, och för att bygga Ostlänken behöver vi utföra ett flertal vattenverksamheter. För att få kunskap om området där vattenverksamheten ska bedrivas genomför vi nu ett skriftligt avgränsningssamråd om åtgärderna längst delsträckan bibana Nyköping på ett betydande sätt kan påverka miljön i Svärtaån och dess biflöde Tunsättersbäcken. 

Samrådshandlingar

Gå in under "Nyköping" och "Aktuella handlingar: Miljöprövning". Samrådshandlingarna finns också tillgängliga här:

  • Nyköping kommuns reception, Stadshuset Stora torget, Nyköping
  • Nyköpings stadsbibliotek, Hospitalsgatan 4, Nyköping
  • Trafikverket Region Stockholm, Solna strandväg 98, Solna

Lämna dina synpunkter

Samrådet är ett tillfälle för dig att lämna synpunkter eller dela med dig av din kunskap om det berörda området. Synpunkter som kommer in sammanställer vi i en samrådsredogörelse och beaktas i vårt fortsatta arbete.

Vi önskar få dina synpunkter den 24 mars 2023. Du kan lämna dina synpunkter på följande sätt:

Glöm inte att ange ärendenummer TRV 2023/12518 om du lämnar dina synpunkter via brev eller e-post.