Logga in
Logga in

Sommarens förberedande arbeten i Gerstaberg

Under sommaren arbetade vi på järnvägen vid Gerstaberg, utanför Järna i Södertälje. Under avstängningen förbereddes bland annat en tillfällig spårförbindelse i järnvägsanläggningen.

De arbeten som utfördes i Gerstaberg under perioden 1 juli till 5 augusti var en del i de förberedande arbeten som görs för kommande byggnation av Ostlänken. Den tillfälliga spårförbindelsen förbereddes genom att vi sprängde berg på en yta mellan befintliga spår samt att vi har schaktat jordmassor och förflyttat dessa massor inom området för tillfälligt upplägg.

Samtidigt förbereddes det för en skyddsportal till den kommande fly-over-bro som framöver ska gå över den befintliga järnvägen. Sättning av kontaktledningsfundament och montage av kontaktledningsstolpar har utförts och detta pågår även en bit in under hösten då vi ska utföra krympning av kontaktledning.  Skyddsportalen kan liknas vid ett tak över järnvägen och syftar till att arbeten med fly-over-bron till stor del kan ske samtidigt som tågtrafiken är igång.

Ostlänken börjar i Gerstaberg

Gerstaberg är den nordligaste delen av Ostlänken och början på den nya dubbelspåriga järnvägen som ska möjliggöra fler tåg. I Gerstaberg ansluter Ostlänken till den befintliga stambanan, och det görs bland annat med en så kallad fly-over-bro över den befintliga järnvägen. Därtill bygger vi cirka 3 kilometer dubbelspårig järnväg omväxlande på bro, bank och i skärning. Bank innebär ett något upphöjt läge och skärning innebär ett läge strax under omgivande marknivå.

Kontakt

Jan-Ove Hagström

Telefon: +46 10-124 19 77