Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Tyck till om förslaget på Ostlänkens spårlinje genom centrala Norrköping

Nu presenterar vi vårt förslag på Ostlänkens spårlinje genom centrala Norrköping. Välkommen med dina synpunkter senast den 4 april.

Nu presenterar vi hur långt vi kommit i planeringen av delsträckan Loddby-Klinga, genom centrala Norrköping. Vid samrådet för den här sträckan år 2018 presenterade vi en spårlinje som innebar en flytt av Södra stambanan mellan Loddby–Kiselgatan. Nu har vi landat i ett förslag som innebär mindre påverkan på Södra stambanan och som ger större kostnadsbesparingar och miljövinster.

Förutom en ny dubbelspårig järnväg så planerar vi för en ny station på sträckan, strax norr om den befintliga. Den nya stationen ska byggas upphöjt på bro.

Läs mer om stationsutformningen på Norrköpings kommuns webbplats.

Synpunkter och information är viktigt för den fortsatta planeringen

Samrådet om Ostlänkens spårlinje genom centrala Norrköping pågår fram till 4 april. Synpunkter och information är viktigt för vårt fortsatta arbete med Ostlänken. Även om det tar många år från det att vår planering börjar till dess att vi börjar bygga ska du inte vänta med att säga vad du tycker.

Vi önskar få synpunkter på samrådsmaterialet senast den 4 april 2023.
Du kan lämna synpunkter och information på flera sätt:

Märk brev och e-post med ärendenummer TRV 2017/64849.

­­­­­­­­Samrådet genomförs digitalt och samrådshandlingarna finns tillgängliga bland Ostlänkens dokument. Du hittar dem under rubriken Norrköping och Aktuella handlingar:Järnvägsplan genom att följa länken nedan.

Samrådshandlingar för Ostlänken, delsträcka Loddby-Klinga

Samråd är en löpande process och fram till att Trafikverket ställer ut järnvägsplanen för granskning är det möjligt att lämna synpunkter och information. Under sommaren 2024 planerar vi ytterligare samråd där vi presenterar järnvägens utformning och vilket markanspråk anläggningen kommer ta.