Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Varför behöver vi öka kapaciteten på järnvägen?

Det finns en efterfrågan på fler transporter på järnväg. En efterfrågan den befintliga järnvägen inte kan tillgodose. Sverige växer och det måste även järnvägen - för att tillgodose de behov som finns, nu och i framtiden

En fråga vi ofta får är varför vi inte bara rustar upp den befintliga järnvägen? Det är inte fullt så enkelt. Upprustningen av den befintliga järnvägen är nödvändig, men löser inte kapacitetsproblemet med överbelastade spår som skapar störningskänsliga banor.

Det är trångt i spåren. Allt fler människor väljer att resa och pendla med tåg, samtidigt som fler företag väljer att transportera varor och gods på järnvägen. Ostlänkens nya dubbelspår möjliggör för fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling. För att klara av en ökad tågtrafik behöver vi både rusta upp den befintliga järnvägen och bygga ut järnvägssystemet. Genom att bygga Ostlänken skapas helt nya möjligheter för hur vi reser, pendlar och transporterar gods.

Ostlänken ger plats för fler tåg och mer effektivt underhåll, samtidigt som en mer stabil och pålitlig järnväg skapas. Ostlänken byggs för fjärrtåg och snabba regionaltåg, vilket frigör kapacitet för fler gods- och pendeltåg på de redan befintliga banorna. Att snabba och långsamma tåg separeras och kör på olika spår förbättrar i sin tur punktligheten.

Enligt våra prognoser för år 2040 beräknas mellan 76 till 132 persontåg trafikera Ostlänken per dygn, vilket motsvarar 3 till 5 tåg per timme och riktning.  Då den svenska tågmarknaden är avreglerad är det i slutändan tågoperatörerna som avgör vilka tågmodeller som kommer att köpas in, hur många avgångar det finns passagerarunderlag för samt på vilka stationer dessa tåg ska stanna.

Med ett utbyggt järnvägssystem kan vi avlasta vägnätet, vilket bidrar till mindre utsläpp av växthusgaser. Trafikverket arbetar för att begränsa klimatpåverkan med ett långsiktigt mål att infrastrukturen ska vara klimatneutral senaste år 2045.

När kapaciteten på järnvägen ökar, ökar möjligheten att resa smidigt, grönt och tryggt!