Logga in
Logga in

Vi arbetar natt i Gerstaberg

4 september till 11 november arbetar vi nattetid på järnvägen i Gerstaberg, utanför Järna i Södertälje. Dessa arbeten kommer inte att påverka resenärer.

Under perioden kommer trafiken att vara igång som vanligt dagtid, vilket innebär att det inte blir någon påverkan för resenärer. Nattetid stängs spåren enligt kanalkörningsprincipen och med detta menas att två spår av fyra fortfarande är öppna. De planerade arbeten som kommer pågå är kanalisation, montage av kontaktledningsfundament och signalskåp samt krympning av kontaktledning.

Ostlänken börjar i Gerstaberg

Gerstaberg är den nordligaste delen av Ostlänken och början på den nya dubbelspåriga järnvägen som ska möjliggöra fler tåg. I Gerstaberg ansluter Ostlänken till den befintliga stambanan, och det görs bland annat med en så kallad fly-over-bro över den befintliga järnvägen. Därtill bygger vi cirka 3 kilometer dubbelspårig järnväg omväxlande på bro, bank och i skärning. Bank innebär ett något upphöjt läge och skärning innebär ett läge strax under omgivande marknivå.