Logga in
Logga in

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Vi avbryter upphandlingen av entreprenör för Nyköpings resecentrum

Vi planerar att gå ut på marknaden igen med ett justerat förfrågningsunderlag så snart som möjligt. Med ett justerat förfrågningsunderlag vill vi skapa rätt förutsättningar för att byggskedet ska bli så bra som möjligt.

Den 12 september tilldelade vi en entreprenör för Nyköpings resecentrum. Till och med 22 september gällde en avtalsspärr, och under denna period överprövades tilldelningen. Beslutet att avbryta upphandlingen baseras på att inkomna anbud är ogiltiga. Skälet till detta är att förfrågningsunderlaget innehåller otydligheter i form av formaliafel.

Nu ser vi över förfrågningsunderlaget i sin helhet, dess förutsättningar och innehåll, för att skapa bättre förutsättningar för en effektiv produktion.

- Vårt mål är att så snart som möjligt gå ut på marknaden med ett justerat förfrågningsunderlag. Samtidigt undersöker vi hur detta beslut påverkar projektets tidsplan och återkommer med information om hur tidsplanen påverkas av detta, säger Joel Renblom, projektledare för Nyköpings resecentrum på Trafikverket.

Förberedande arbeten fortsätter, såsom ledningsomläggningar och fastighetsnära bullerskyddsåtgärder. Undantaget är planerade arbeten under vecka 42, inom järnvägsområdet i närheten av passagen vid Hemgårdsvägen/Nöthagsvägen, som närboende har fått information om. Vi har beslutat att avvakta dessa specifika arbeten och invänta entreprenär, för att mildra påverkan för de som bor och vistas i närheten.

Nyköpings resecentrum är en del av projekt Ostlänken. Det blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Målet är en säker och tillgänglig station där det blir enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa smidigt, grönt och tryggt. Satsningen på Nyköpings resecentrum är ett samarbete med Nyköpings kommun.