Logga in
Logga in
Foto: Stellan Stephenson

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för delsträckorna Gerstaberg-Långsjön och Långsjön-Sillekrog

Nu har Mark- och Miljödomstolen kungjort våra ansökningar om vattenverksamhet. Det innebär att du har möjlighet att lämna in synpunkter på ansökan till Nacka tingsrätt, senast den 7 maj 2024.

För att kunna bygga Ostlänken, den 16 mil långa dubbelspåriga järnvägen mellan Järna och Linköping, behöver vi tillstånd för sådana arbeten som utgör vattenverksamhet, såsom att leda bort grundvatten och utföra arbete i ytvattenområden. De nu kungjorda ansökningarna avser vattenverksamheter på delsträckorna Gerstaberg-Långsjön och Långsjön-Sillekrog. Av kungörelsen framgår att eventuella synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivning ska skickas in till Nacka tingsrätt senast den 7 maj 2024.

Skicka dina synpunkter till:

Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Box 69,
131 07 Nacka

eller via e-post mmd.nacka.avdelning4@dom.se.

Ange fullständiga kontaktuppgifter och gärna även e-postadress i yttrandet. Ange också domstolens målnummer för det delområde som yttrandet avser. Om synpunkterna avser flera delområden går det bra att ge in ett gemensamt yttrande.

Delsträckan Gerstaberg-Långsjön

Kopior av ansökningarna för sträckan Gerstaberg-Långsjön finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Anton Sporrong, Trafikverket, Solna Strandväg 98. De finns även att hitta på vår webbplats: Dokument för Ostlänken

Målnummer för ansökningar sträckan Gerstaberg-Långsjön:

  • Gerstaberg (M 4992-23)
  • Järna (M 5020-23)
  • Hölö norra (M 5021-23)
  • Hölö södra (M 5022-23)

Delsträckan Långsjön-Sillekrog

Kopior av ansökningarna för sträckan Långsjön-Sillekrog finns tillgängliga på domstolen och hos aktförvararen Helen Boo, Trosa kommun, Samhällsbyggnadskontoret, Västra Långgatan 5, Trosa. De finns även att hitta på vår webbplats: Dokument för Ostlänken

Målnummer för ansökningarna sträckan Långsjön-Sillekrog:

  • Tullgarn och Vagnhärad (M 8651-23)
  • Trosaåns dalgång och Hillesta (M 8654-23)