Logga in
Logga in
Vy från ovan, Nyköpingsån Foto: Trafikverket

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Den andra järnvägsplanen för den dubbelspåriga järnvägen vinner laga kraft

Järnvägsplanen för sträckan Sillekrog-Sjösa i Nyköpings kommun har nu vunnit laga kraft. Beslutet innebär att vi får klartecken att fortsätta arbetet med att förbereda byggnation längs sträckan.

Tisdagen den 30 april fick Trafikverket och projekt Ostlänken ett välkommet besked från regeringen som har fattat sitt beslut om järnvägsplanen Sillekrog-Sjösa i Nyköpings kommun. Beslutet innebär att järnvägsplanen nu har vunnit laga kraft. 

Vad händer nu?

Det är fortfarande mycket arbete kvar innan vi kommer börja bygga på sträckan Sillekrog-Sjösa, men beslutet markerar en viktig milstolpe i arbetet. Det innebär att vi får klartecken att gå vidare med de tillstånd och förberedande arbeten som behövs för att påbörja byggnation. Med beslutet om laga kraft har vi också både rättighet och skyldighet att lösa in de fastigheter som påverkas av järnvägen. Vi planerar för en etappvis utbyggnad av Ostlänken med start norrifrån, där planeringen kommit längst. Parallellt fortsätter planläggningen, det vill säga arbetet med järnvägsplanerna, av de södra sträckorna i Norrköping och Linköping.

Bakgrund

Ostlänken är en 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Sträckan Sillekrog-Sjösa är en av flera järnvägsplaner genom Nyköpings kommun. Sträckan är cirka 19 kilometer lång och passerar till stor del i ett skogs- och jordbrukslandskap med höjdryggar och dalgångar. Järnvägen går därmed omväxlande på bank i något upphöjt läge, i skärning i något nedsänkt läge och på bro för att passa in i landskapet. Vi har lagt stor vikt på att minimera intrång och negativa konsekvenser i skyddsvärda områden.