Logga in
Logga in
Borrbandvagn som installerar grundvattenrör i närheten av Björnsnäs, norr om Norrköping.

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Fältundersökningar i Kolmården – hur ser det ut under markytan?

Just nu gör vi olika typer av fältundersökningar i Kolmårdsområdet utanför Norrköping. Undersökningarna ger oss bättre kunskap om förhållanden under markytan, inför att vi ska bygga Ostlänken.

Även om det dröjer till år 2026 innan vi börjar bygga Ostlänken genom Kolmården behöver vi redan nu undersöka bland annat jord, berg och grundvattennivåer i området. Resultaten visar vad vi behöver ta hänsyn till för att utforma och bygga järnvägen på bästa möjliga sätt.

Borrningar i marken ger oss svar på jordens och bergets egenskaper

Fältundersökningarna i Kolmården kommer pågå fram till slutet av 2024. Arbetet utförs till stor del med hjälp av bandvagnar som borrar meterdjupa hål under markytan. I de borrade hålen tas prover av jord och berg som ger oss information för att kunna bygga på ett hållbart och säkert sätt.

Jordens egenskaper som till exempel hållfasthet, sammansättning, eventuella föroreningar och dräneringsförmåga har stor inverkan för konstruktionen av järnvägen, men även för hur vi kan utforma broar för järnväg och väg. Bergets egenskaper som till exempel struktur, krosszoner och sprickor påverkar bland annat hur vi behöver förstärka den åtta kilometer långa tunnel där järnvägen kommer dras. Detta är viktigt för att tunneln ska vara säker under både byggnation och vid drift. Bergets sprickbildning påverkar även hur vattenförande berget är. Genom undersökningarna kan vi uppskatta hur mycket injektering (tätningsmedel) som krävs för att tunneln ska bli tillräckligt tät för att förhindra läckage.

Vi undersöker dessutom löpande grundvattennivåer för att förebygga negativ påverkan på naturmiljö, bebyggelse och infrastruktur. En viktig del inför byggnationen är också att undersöka eventuella fornlämningar.

Läs mer om hur vi arbetar vi med kulturmiljö och arkeologi i projekt Ostlänken

Så hanterar vi jord- och bergmassor från byggnationen

Markens egenskaper påverkar också våra beslut för hur vi ska hantera massorna som bildas när vi bygger. Under en begränsad tid får vi lagra en viss mängd och typ av massor i närheten av byggnationen. I största möjliga mån försöker vi återanvända massorna när vi bygger Ostlänken. De massor som inte går att återanvända tar vi hand om på ett miljöriktigt och effektivt sätt.

Undersökningar över markytan

Vi undersöker även förhållanden över marken, till exempel förekomsten av invasiva arter och hotade djurarter och växter. Vi gör även bullerinventeringar för att se hur fastigheter som ligger nära den planerade järnvägen påverkas under byggnationen samt efteråt när Ostlänken är öppen för trafik.

Status, sträckan Stavsjö–Loddby

Planeringen av Ostlänkens sträckning genom Kolmården är i slutskedet och nu återstår länsstyrelsens tillstyrkan av järnvägsplanen innan den slutligen kan skickas för fastställelseprövning. Parallellt har Trafikverket påbörjat projekteringen av bygghandlingen, som är underlaget till den blivande entreprenören som ska bygga delsträckan.