Logga in
Logga in
Vy från ovan över Nyköpingsån Foto: Trafikverket

Fastställd järnvägsplan för Bibana Nyköping i Nyköpings kommun

Nu har Trafikverket beslutat att fastställa järnvägsplanen Bibana Nyköping i Nyköpings kommun, Södermanlands län. En viktig milstolpe för att komma vidare i projektet.

Beslutet finns tillgängligt hos Trafikverket, Solna strandväg 98, Solna under tiden 18 april – 9 maj 2024.

Den som vill överklaga Trafikverkets beslut ska skriva till regeringen. Skrivelsen ska dock skickas till: Trafikverket, Ärendemottagningen, Planprövning, Box 810, 781 28, Borlänge. Överklagandet ska ha kommit till Trafikverket senast den 9 maj 2024.

Om ingen överklagar beslutet vinner järnvägsplanen laga kraft.

Ostlänken

Ostlänken är en 16 mil ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Bibana Nyköping

Bibanan blir en förgrening som går via tätorten och förbinder Nyköpings resecentrum och Skavsta resecentrum med den dubbelspåriga järnvägen. Bibanan är planerad att trafikeras av regionaltåg som kan köra upp till 160 km/h utanför de tätbebyggda delarna av Nyköping. 

Sträckan Bibana Nyköping är cirka 8 kilometer lång och uppdelad i en östlig och västlig del. Mellan dessa delar ligger delsträckan Nyköpings resecentrum som är egen järnvägsplan. Den östra delen av sträcka Bibana Nyköping startar strax efter väg 800, vid Sjösa. Den västra delen startar vid Minninge, där den förgrenas från befintlig järnväg, och fortsätter upp mot Skavsta. Angränsande sträcka Sjösa-Skavsta tar vid strax norr om Tå.

Animerad film som visar hur sträckan Bibana Nyköping kan se ut.