Logga in
Logga in
Vy från ovan över åkermark. Foto: Clas Ternström

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Ostlänken – Berättelser om kulturmiljöer

Ostlänken berör ett stort antal kulturmiljöer och fornlämningar då den planerade sträckan passerar ett landskap där människor rört sig sedan stenåldern. I vår nya StoryMap kan du följa det arkeologiska arbetet.

Ostlänken berör ett stort antal kulturmiljöer och fornlämningar då den nya dubbelspåriga järnvägen ska passera i ett landskap där människor rört sig sedan stenåldern. De fornlämningar som berörs kommer att undersökas, dokumenteras och flyttas innan byggstart, ett arbete som samordnas av Ostlänkens arkeologiprojekt.

För att synliggöra kulturmiljön och det arkeologiska arbetet som sker längs med Ostlänkens sträckning har arkeologiprojektet tagit fram en StoryMap. En interaktiv karta där du kan läsa mer om kulturmiljö och arkeologiska fynd längs Ostlänken.

Viste du exempelvis att föregångaren till Norrvikens trädgårdar i Båstad ligger precis norr om Norrköping? Att Nunnebanan inte har något att göra med nunnorna på närliggande Krokeks kloster? Och att det längs Ostlänken hittats flera bronsföremål, exempelvis ett svärd och en bronsstatyett av guden Frej? Detta och mycket mer kan du läsa om på Ostlänken | Berättelser om kulturmiljöer (trafikverket.se).