Logga in
Logga in
Trafikverket planerar för en ny omformarstation i anslutning till Södra stambanan och Ostlänken i samhället Åby i Norrköping.

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Samråd för Åby omformarstation

Tyck till om förslaget för en ny omformarstation i Åby i Norrköping. Vi önskar få in synpunkter på samrådsunderlaget senast 29 maj.

Trafikverket bjuder in till samråd för anläggning av Åby omformarstation inför länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan. I samband med att Ostlänken tas i drift finns ett behov av ytterligare kraftinmatning till järnvägen. Elkraften i järnvägsnätet skiljer sig från det regionala elkraftsnätet och måste därför omvandlas för att kunna användas. Denna omvandling sker i en så kallad omformarstation. 

Samrådet syftar till att vi informerar om vårt förslag för den nya omformarstationen samt att allmänheten såväl som myndigheter och organisationer ska kunna bidra med sin kunskap om förhållanden som är viktiga för oss att ta hänsyn till i det fortsatta arbetet.

Samrådsunderlag

Samrådsunderlag Åby omformarstation 20240418

Lämna synpunkter

Vi önskar få in synpunkter och yttranden på samrådsunderlaget senast 29 maj 2024. Det är möjligt att lämna synpunkter på flera sätt:

Ange ärendenummer TÄHS-2024-000077 när du skickar brev eller e-post.