Logga in
Logga in
VR-vy över Nyköping Resecentrums planerade utformning. Foto: WSP

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Trafikverket tecknar entreprenadkontrakt för Nyköping Resecentrum

Den 29 maj tecknade Trafikverket entreprenadkontrakt för projekt Nyköping Resecentrum, en del av Ostlänken. Kontraktet innefattar byggnationen av alla delar av Nyköping Resecentrum som Trafikverket är ansvariga för.

-  Vi är glada att vi nu tecknat entreprenadkontrakt med en leverantör, vilket är en väldigt viktig milstolpe i vårt projekt. Nu kan vi fortsätta med planeringen och förberedelserna inför produktionsstart av de stora arbetena som är planerad senare i höst, säger Joel Renblom projektledare på Trafikverket för Nyköpings Resecentrum.  

Vad händer nu

Förberedande arbeten för Nyköpings resecentrum har, tillsammans med Nyköpings kommun, pågått sedan 2022. Byggstart för de stora arbetena sker hösten 2024 och förväntas vara klara i slutet av 2027. Nyköpings kommun kommer utföra arbeten även under 2028.

Nyköping Resecentrum

Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum för trygga och smidiga resor: Tillgängliga entrébyggnader, fler plattformar och säkrare passager under spåren ska bidra till ökad kapacitet. Vi planerar för två nya entrébyggnader med hiss och rulltrappa som ansluter till nya gångförbindelser. Det blir fler och längre plattformar som möjliggör för fler tåg och nya järnvägsbroar som gör det tryggare att ta sig under järnvägen.

Nyköpings resecentrum gör det enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att kunna resa tryggt och smidigt.