Logga in
Logga in
Vy från ovan, Nyköpings resecentrum Foto: Trafikverket

Ostlänken, en ny dubbelspårig järnväg Vi arbetar inom järnvägsområdet för Nyköpings resecentrum

Mellan måndag den 15 april och måndag den 29 april arbetar vi inom järnvägsområdet. I samband med detta stänger vi två passager permanent.

Den 15 april planerar vi att stänga passagerna över järnvägen vid Hemgårdsvägen/Nöthagsvägen och Sankt Annegatan i centrala Nyköping permanent. Det gör vi som en del i satsningen på ett modernt resecentrum i Nyköping och de gamla passagerna kommer senare att ersättas med tryggare passager.

Våra arbeten kan upplevas som störande

När passagen vid Hemgårdsvägen/Nöthagsvägen är stängd ger det oss möjlighet att arbeta inom järnvägsområdet. Vi kommer att riva delar av anläggningen, samt bygga om en del inför den stora entreprenaden. Vi kommer under detta arbete använda oss av bland annat spårgående maskiner och tryckluftsdrivna verktyg. Utlastning av schaktmassor och lastbilstransporter till tillfällig lagringsplats kommer att ske. Det kommer att röra sig arbetare i området under denna perioden.

Du som bor eller har verksamhet i närheten kan beröras av våra arbeten. Buller kan förekomma i perioder dagtid under vardagarna, men även under kvälls- och nattetid
mellan fredag den 19 april och måndag den 22 april samt mellan fredag 26 april och måndag 29 april.

Vi strävar efter att hitta så bra lösningar som möjligt för att våra arbeten ska påverka närboende och trafikanter så lite som möjligt. Att undvika påverkan helt och hållet är svårt, hur omsorgsfullt vi än planerar.

Nyköpings resecentrum är en del av projekt Ostlänken

En utbyggnad av järnvägen möjliggör för fler tåg, hållbara transporter, smidigare och tryggare resor samt större arbetsmarknadsregioner. Nyköpings resecentrum blir ett modernt resecentrum med ökad kapacitet för framtidens tågtrafik. Målet är en säker och tillgänglig station där det blir enkelt att byta mellan tåg, buss, cykel och bil för att du ska kunna resa smidigt, grönt och tryggt.

Satsningen på Nyköpings resecentrum är ett samarbete med Nyköpings kommun.