Logga in
Logga in

Södermanland Ostlänken i Trosa kommun

Ostlänken inom Trosa kommun sträcker sig från Långsjön i norr till Sillekrog i söder. Här planerar vi att bygga ny järnväg och ett nytt resecentrum i Vagnhärad.

Vad?

13 kilometer ny järnväg mellan Långsjön och Sillekrog samt nytt resecentrum i Vagnhärad.

Varför?

Det är trångt i spåren idag. Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Vi har skickat in järnvägsplanen för fastställelseprövning i maj 2022.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Sträckan mellan Långsjön och Sillekrog är cirka 13 kilometer lång och vi planerar att mer än hälften av järnvägen går i tunnel eller på bro.  När vi anlägger järnvägen i tunnel eller på bro minskar vi påverkan på omgivande kultur- och naturmiljöer. Den längsta tunneln blir cirka fyra kilometer lång och passerar under Tullgarns naturområde. Den längsta bron blir cirka 1,7 kilometer och går över kulturmiljöområdet Trosaåns dalgång.

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Trosa kommun, från Långsjön i norr till Sillekrog i söder.

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Trosa kommun, från Långsjön i norr till Sillekrog i söder.

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Trosa kommun (pdf).

Nytt resecentrum i Vagnhärad

Tillsammans med Trosa kommun planerar vi för ett nytt resecentrum med tänkt placering i skogspartiet norr om kalkbrottet vid det nedlagda Fänsåkers kalkbruk och söder om E4:an. Vi planerar för tillgängliga plattformar med tak och en plattformsförbindelse så att du kan ta dig mellan plattformarna på ett säkert sätt. Trosa kommun arbetar med detaljplanen för resecentrumet vad gäller stationsbyggnad, bussterminal, bil- och cykelparkering och uppställningsplatser för bland annat taxi.

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Trosa kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2015

  • Samråd och öppet hus

2018

  • Samråd, del av spårlinje
  • Samråd, allmänna vägar

2019

  • Samråd och öppet hus

2021

  • Järnvägsplan ställs ut för granskning

2022

  • Fastställelseprövning av järnvägsplan

2023

  • Laga kraft-vunnen järnvägsplan

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst. Det betyder att vi kan börja bygga i Trosa kommun 2025.

4 Ostlänken är klar 2035

Dokument

På webbsidan Dokument hittar du handlingar som hör till Ostlänken fördelat efter geografiskt område, från norr till söder. Längst ner på sidan finns övergripande dokument för Ostlänken.

Samverkan med Trosa kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunen egna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Linda Abrahamsson

Projektledare järnvägsplan

Telefon: +46 10-123 71 47

Stefan Lindqvist

Projektledare Vagnhärad-entreprenaden