Logga in
Logga in

Södermanland Ostlänken i Trosa kommun

Ostlänken i Trosa kommun sträcker sig från Långsjön i norr till Sillekrog i söder. Här planerar vi att bygga ny järnväg och ett nytt resecentrum i Vagnhärad.

Vad?

13 kilometer ny järnväg mellan Långsjön och Sillekrog samt nytt resecentrum i Vagnhärad.

Varför?

Det är trångt i spåren idag. Ostlänken möjliggör fler tåg och bidrar till större arbetsmarknadsregioner, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Nuläge

Järnvägsplanen för Långsjön-Sillekrog vann laga kraft mars 2024. Beslutet innebär att vi får klartecken att fortsätta arbetet med att förbereda byggnation längs sträckan.

Om projektet

Ostlänken är en 16 mil lång ny järnväg mellan Järna och Linköping. När vi bygger ut järnvägen bidrar vi till ökad tillgänglighet, kortare restider och punktligare tåg och bidrar samtidigt till en större arbetsmarknad, smidigare arbetspendling och regional utveckling.

Ostlänken i Trosa kommun är cirka 13 kilometer lång och består av en järnvägsplan.

  • Långsjön-Sillekrog

Långsjön - Sillekrog

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Trosa kommun, från Långsjön i norr till Sillekrog i söder.

Karta över Ostlänkens planerade sträckning genom Trosa kommun (pdf).

Sträckan mellan Långsjön och Sillekrog är cirka 13 kilometer lång och vi planerar för att mer än hälften av järnvägen går i tunnel eller på bro.  När vi anlägger järnvägen i tunnel eller på bro minskar vi påverkan på omgivande kultur- och naturmiljöer. Den längsta tunneln blir cirka fyra kilometer lång och passerar under Tullgarns naturområde. Den längsta bron blir cirka 1,7 kilometer och går över kulturmiljöområdet Trosaåns dalgång.

Nytt resecentrum i Vagnhärad

Tillsammans med Trosa kommun planerar vi för ett nytt resecentrum med tänkt placering i skogspartiet norr om kalkbrottet vid det nedlagda Fänsåkers kalkbruk och söder om E4:an. Vi planerar för tillgängliga plattformar med tak och en plattformsförbindelse så att du kan ta dig mellan plattformarna på ett säkert sätt. Trosa kommun arbetar med detaljplanen för resecentrumet vad gäller stationsbyggnad, bussterminal, bil- och cykelparkering och uppställningsplatser för bland annat taxi.

Film som beskriver hur delsträckan skulle kunna se ut

Animerad film som visar hur järnvägen mellan Långsjön och Sillekrog kan se ut.

Se en syntolkad version av den animerade filmen om delsträckan Långsjön-Sillekrog. 

Nyheter

Tidsplan

Här kan du läsa mer om vad vi har gjort och var vi befinner oss just nu i planeringen för Ostlänken i Trosa kommun.

Regeringen tar ställning till val av järnvägskorridor där den fortsatta planeringen av Ostlänken ska ske. Tillåtlighetsbeslutet innebar att Trafikverket kunde gå vidare med upprättande av järnvägsplaner enligt den planeringsprocess som regleras i lagen om byggande av järnväg.

2015

  • Samråd och öppet hus

2018

  • Samråd, del av spårlinje
  • Samråd, allmänna vägar

2019

  • Samråd och öppet hus

2021

  • Järnvägsplan ställs ut för granskning

2022

  • Järnvägsplanen prövas för fastställelse

2024

  • Järnvägsplanen vinner laga kraft

Vi bygger Ostlänken etappvis och planerar att börja norrifrån där planeringen kommit längst.

2024/2025–2033/2034

  • Planerad entreprenadstart för volymentreprenad Vagnhärad (järnvägsplan Gerstaberg–Långsjön, järnvägsplan Långsjön–Sillekrog). Innan vi börjar bygga, pågår projektering av entreprenaden. Byggnation påbörjas cirka tre år senare.

4 Ostlänken är klar 2035

Dokument

På webbsidan Dokument hittar du handlingar som hör till Ostlänken fördelat efter geografiskt område, från norr till söder. Längst ner på sidan finns övergripande dokument för Ostlänken.

Samverkan med Trosa kommun

Ostlänken är ett stort och komplicerat projekt där både stat och kommun är inblandade. Parallellt med vårt arbete med järnvägsplanerna driver kommunen egna stadsutvecklingsfrågor kopplat till genomförandet av Ostlänken.

Kontakt

Anton Sporrong

Projektledare järnvägsplan

Telefon: +46 10-123 60 26

Stefan Lindqvist

Projektledare entreprenad Vagnhärad