Logga in
Logga in

Flera län Stambanan, driftplats Träskholm, Myrheden och Älvsbyn, byte av spårväxlar

Projektet omfattar byte av spårväxlar på tre driftplatser längs Stambanan genom övre Norrland. Berörda driftplatser är Träskholm, Myrheden och Älvsbyn. Totalt ska 6 spårväxlar bytas ut.

Vad?

Spårväxelbyten och spårförlängning.

Varför?

För att minska underhållsbehovet och uppfylla gällande krav i regelverk.

Nuläge

Bytena av spårväxlar på de tre driftplatser är framflyttad till 2025.

Om projektet

Vi gör bytet för att den tekniska livslängden för växlarna uppnåtts och de inte längre klarar dagens krav. Bytet innebär robustare och driftsäkrare spårväxlar, med bättre tillgång till reservdelar. Inom driftplats Träskholm kommer även avvikande huvudspår att förlängas och växelläget flyttas drygt 100 meter för att göra det möjligt för längre tåg att mötas på driftplatsen.

Spårväxelbytena i Älvsbyn,  Träskholm och Myrheden beräknas ske under 2025. Arbetena kommer delvis att utföras nattetid.

Tidsplan

1 Planerad byggstart våren/sommaren 2025

2 Klart troligtvis hösten 2025

Kontakt

Christina Berggren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 38 16