Logga in
Logga in

Flera län Stambanan, driftplats Träskholm, Myrheden och Älvsbyn, byte av spårväxlar

Projektet omfattar byte av spårväxlar på tre driftplatser längs Stambanan genom övre Norrland. Berörda driftplatser är Träskholm, Myrheden och Älvsbyn. Totalt ska 6 spårväxlar bytas ut.

Vad?

Spårväxelbyten och spårförlängning.

Varför?

För att minska underhållsbehovet och uppfylla gällande krav i regelverk.

Nuläge

Projektering är färdig och planering inför produktion pågår.

Om projektet

Vi gör bytet för att den tekniska livslängden för växlarna uppnåtts och de inte längre klarar dagens krav. Bytet innebär robustare och driftsäkrare spårväxlar, med bättre tillgång till reservdelar. Inom driftplats Träskholm kommer även avvikande huvudspår att förlängas och växelläget flyttas drygt 100 meter för att göra det möjligt för längre tåg att mötas på driftplatsen.

Spårväxelbytena kommer att genomföras i Älvsbyn i början av juni 2023. I Träskholm och Myrheden sker bytena i slutet av augusti, början av september 2023. I Träskholm genomförs förberedande markarbeten för spårförlängningen under våren 2023.
Arbetena kommer delvis att utföras nattetid.

Tidsplan

1 Byggstart Maj 2023

2 Klart September 2023

Kontakt

Christina Berggren

Projektledare

Telefon: +46 10-123 38 16