Logga in
Logga in

Flera län Väg 56, Sala-Heby, mötesfri väg

Vi ska bygga en mötesfri väg med mitträcke och omkörningssträckor för att höja trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Vad?

Vi ska bygga en mötesfri väg och en gång- och cykelväg.

Varför?

För att höja trafiksäkerheten och öka framkomligheten.

Nuläge

Vi arbetar just nu med att ta fram en vägplan.

Om projektet

Den 12 kilomter långa sträckan mellan Sala och Heby är en viktig förbindelse mellan kommunerna Sala och Heby. Vägen är idag cirka 13 meter bred och har ett körfält i vardera riktningen och breda vägrenar.

Vi planerar för att bygga om den till en mötesfri väg med mittseparering. Det innebär att trafikens filer separeras vilket minskar risken för olyckor och höjer trafiksäkerheten. Det ger också en ökad framkomlighet.  

I projektet ingår också att bygga en separat gång- och cykelväg längs hela sträckan och förbättra bullerskyddet för de fastigheter som påverkas av buller från vägen. 

Ny hastighetsgräns blir 100 km/tim

Sedan 2021 har den högsta hastigheten på vägen varit 80 kilomter i timmen. När vi är klara med ombyggnationen kommer du att kunna köra 100 kilomter i timmen som maxfart. 

Tidsplan

1 Utredning av gång- och cykelväg Våren 2017

  • augusti 2018, tidigt samråd med länsstyrelserna, Uppsala län, Sala Kommun och Heby Kommun.
  • september 2018, öppet hus för allmänheten i Norrby bygdegård
  • mars 2019, samråd för allmänheten på Hotell Tinget i Sala

3 Granskning av vägplan oktober 2019

4 Lagakraftvunnen vägplan november 2020

14 december 2023-17 januari 2024

6 Fastställelsehandling februari 2024

7 Bygghandlingsarbete mars 2024

8 Byggstart sep. 2024–dec. 2026

Våra projekt på väg 56, Räta linjen

Väg 56 mellan Sala och Heby ingår i det nationella vägnätet och är en del av den så kallade Räta linjen mellan Norrköping och Gävle. Räta linjen är ett alternativ för den långväga trafiken mellan norra och södra Sverige och vägen har en avlastande funktion på E4 genom Stockholmsregionen.

Kontakt

Arini Magnusson

Telefon: +46 10-123 60 14