Logga in
Logga in

Flera län Väg 56, Sala-Heby, mötesfri väg

Trafikverket vill förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten på väg 56 Sala-Heby genom att bygga om den till mötesfri landsväg.

Vad?

Ombyggnad till mötesfri landsväg, gång- och cykelväg samt bulleråtgärder

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet

Nuläge

Vägplanen vann laga kraft i november 2020. Vi arbetar med att ta fram bygghandlingar.

Om projektet

Den 12 km långa sträckan Sala-Heby har en viktig funktion för kommunikation och förbindelse mellan kommunerna. Vägen idag är cirka 13 m bred och har ett körfält i vardera riktningen och breda vägrenar.  Vi planerar för att bygga om den till en mötesfri väg för att öka säkerheten och framkomligheten för trafikanter.

Hastigheten på sträckan kommer att höjas från nuvarande högsta hastighet 80 km/tim (sedan 2021, tidigare var högsta hastighet 90 km/tim) till 100 km/tim. Vägen förses med mittseparering vilket minskar risken för olyckor och ökar trafiksäkerheten. I projektet ingår också en gång- och cykelväg längs hela sträckan samt bulleråtgärder för de fastigheter som påverkas av buller från vägen.

Tidsplan

1 Utredning av gång- och cykelväg Våren 2017

  • augusti 2018, tidigt samråd med länsstyrelserna, Uppsala län, Sala Kommun och Heby Kommun.
  • september 2018, öppet hus för allmänheten i Norrby bygdegård
  • mars 2019, samråd för allmänheten på Hotell Tinget i Sala

3 Granskning av vägplan oktober 2019

4 Lagakraftvunnen vägplan november 2020

5 Samråd för ändring av vägplan mar 2023–apr 2023

6 Fastställelsehandling okt 2023–nov 2023

7 Bygghandlingsarbete nov 2023–feb 2024

8 Byggstart sep 2024–dec 2026

Våra projekt på väg 56, Räta linjen

Väg 56 mellan Sala och Heby ingår i det nationella vägnätet och är en del av den så kallade Räta linjen mellan Norrköping och Gävle. Räta linjen är ett alternativ för den långväga trafiken mellan norra och södra Sverige och vägen har en avlastande funktion på E4 genom Stockholmsregionen.

Kontakt

Arini Magnusson

Telefon: +46 10-123 60 14


Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Arini Magnusson
Kommunikatör
Johan Källs