Logga in
Logga in

Flera län Väg 970/513, Anneberg–Lindome, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 970/513 tillsammans med Kungsbacka kommun och Mölndals Stad. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 970/513 mellan Anneberg och Lindome.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 970/513 mellan Anneberg och Lindome i samarbete med Kungsbacka kommun och Mölndals Stad.

Den cirka ​4 100 meter långa gång- och cykelvägen bygger vi för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den förbättrar även möjligheten att pedla med cykel, ökar livskvaliteten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Tidigt samråd hösten 2022

2 Samrådsunderlag 28 november–12 december 2023

3 Samrådsmöte beräknad hösten 2024

4 Granskning av vägplan troligtvis våren 2025

5 Bygghandling hösten 2025–hösten 2026

6 Produktion hösten 2026–våren 2028

Kontakt

Elin Lyckestam

Projektledare

Telefon: +46 10-124 40 73

Niklas Andersson

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 60 19