Logga in
Logga in

Flera län Väg 970/513, Anneberg–Lindome, gång- och cykelväg

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 970/513 tillsammans med Kungsbacka kommun och Mölndals Stad. Syftet är att gående och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 970/513 mellan Anneberg och Lindome.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplan.

Inbjudan till samråd

Ett samrådsunderlag har tagits fram och finns nu på remiss till enskilda som kan bli särskilt berörda. Syftet med samrådet är att ge och få information.

Samrådstid: 28 november-12 december 2023

Plats för handlingarna: Här på sidan under Dokument för projektet/Aktuella handlingar

Synpunkter: Skicka dina synpunkter senast 12 december 2023 till Trafikverket Ärendemottagningen, Investering, Box 810, 781 28 Borlänge eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 2022/71722.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg längs väg 970/513 mellan Anneberg och Lindome i samarbete med Kungsbacka kommun och Mölndals Stad.

Den cirka ​4 100 meter långa gång- och cykelvägen bygger vi för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Den förbättrar även möjligheten att pedla med cykel, ökar livskvaliteten för de boende och bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Tidigt samråd hösten 2022

2 Samrådsunderlag 28 november–12 december 2023

3 Samrådsmöte våren 2024

4 Granskning av vägplan hösten 2024

5 Bygghandling hösten 2025–hösten 2026

6 Produktion hösten 2026–våren 2028

Kontakt

Elin Lyckestam

Projektledare

Telefon: +46 10-124 40 73