Logga in
Logga in

Flera län Västra stambanan, Katrineholm–Hallsberg, växelbyte

Vi ska byta ett antal spårväxlar på Västra stambanan mellan Katrineholm och Hallsberg. Detta gör vi då de befintliga växlarna är gamla och har passerat sin tekniska livslängd.

Vad?

Byte av spårväxlar i Pålsboda, Kilsmo, Högsjö, Vingåker och Baggetorp.

Varför?

För att de befintliga växlarna är gamla och har passerat sin tekniska livslängd.

Nuläge

Projektering.

Om projektet

Vi planerar att byta spårväxlar i Pålsboda, Kilsmo, Högsjö, Vingåker och Baggetorp under 2024 och 2025. När projektet är klart kommer anläggningen att ha nya växlar vilket medför en robustare anläggning för trafikanter och resenärer.

Hur påverkas du?

Under för- och efterarbeten, och särskilt under inkopplingshelgerna, kommer det att vara mycket personal och många maskiner som arbetar vilket kan upplevas som störande. 

Tidsplan

1 Mark- och miljöundersökningar april–juni 2024

2 Förarbeten Högsjö, Kilsmo och Vingåker höst/vinter 2024

3 Inkoppling Högsjö, Kilsmo och Vingåker 2025 – helgerna vecka 16 och 18

4 Förarbeten Pålsboda och Baggetorp sommar 2025

5 Inkoppling Pålsboda och Baggetorp 2025 – helgerna vecka 46 och 47

6 1-årsjusteringar 2026

Kontakt

Ingvar Sandberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 43 73