Logga in
Logga in

Västerbotten Väg 620, Vindeln-Buberget, bärighetsåtgärder

Vi planerar att förbättra och förstärka väg 620 mellan Vindeln och Buberget för att öka bärigheten och framkomligheten.

Vad?

Förstärkning och tjälsäkring mellan Vindeln och Buberget.

Varför?

För att öka framkomligheten.

Nuläge

Byggnation pågår.

Om projektet

Väg 620 mellan Vindeln och Buberget är ett viktigt stråk för näringslivet och pendlingstrafik. I dagsläget har vägen tjälsprickor och bärighetsskador. Vi håller därför på att förstärka och tjälsäkra den ca 11,4 kilometer långa sträckan. Vägen kommer att få högsta bärighetsklass (så kallad BK4). 

Flera vägtrummor ska bytas och några av dem är så kallade miljötrummor som bidrar till att fiskar och vattenlevande organismer fritt kan passera genom vägen. Även en damm ska anläggas för de åkergrodor som finns i området.

Hösten 2024 ska alla åtgärder vara klara.

Tidsplan

1 Byggstart Juni 2023

2 Klart Hösten 2024

Kontakt

Jens Engberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 41 85