Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Dalarna 2022

Vägarna i Dalarnas län asfalteras om kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med att vägarna får ny beläggning.

Vi tvingas också att göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas upp på annat sätt då medel som avsätts för underhåll av vägarna inte räcker till. De vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet kommer att prioriteras. Denna prioritering märks främst och snabbast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet, men det kommer inom några år även att börja få konsekvenser för det mer högtrafikerade vägnätet.

Hur påverkas trafiken?
Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet och med hjälp av lots (följebil) eller trafiksignal men i en del fall behöver trafiken ledas om via andra vägar. När beläggningsarbete pågår med så kallad tankmetod, det vill säga att vägen beläggs med en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.

Mer information om ytbehandling/tankbeläggning

Utöver de beläggningsarbeten som visas i listan kommer brister att åtgärdas på ett antal kortare vägsträckor.

Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbeten måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder och kommer specificeras närmre produktionsstart. 

På grund av rådande invasion av Ukraina följer Trafikverket utvecklingen av materialtillgång och kostnader. Trafikverket vet inte i dagsläget exakt vilken påverkan det kommer att få på sommarens planerade vägarbeten. 


Beläggningsarbeten i Dalarna 2022

E16 Björbo – Dala Floda

Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning som återvinns tillsammans med ny tillsatt asfaltsmassa. Asfaltsmassan läggs sedan ut över vägen till en jämn yta.
Längd: 10,3 kilometer
Arbetsperiod: Planerat vecka 24 och vecka 26-27. 

E16 Hanröleden
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 2,9 kilometer
Arbetsperiod: Nattarbete planerat vecka 32-34 mellan klockan 20:00-06:00.

E45 Kättbo - Vimo
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 6,9 kilometer
Arbetsperiod: Arbete planerat vecka 32.

Väg 69 Jungfrurondellen - Stennäset
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 0,8 kilometer
Arbetsperiod: Planerat nattarbete mellan vecka 33-35 klockan 20:00-06:00.

Väg 70 Yttreheden - Säter
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 1,2 kilometer
Arbetsperiod: Planerat nattarbete mellan vecka 34-35 klockan 20:00-06:00.

Väg 70 Leksand - Rättvik
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning som återvinns tillsammans med ny tillsatt asfaltsmassa. Asfaltsmassan läggs sedan ut över vägen till en jämn yta.
Längd: 18,4 kilometer
Arbetsperiod: Klart 

Väg 70 Björka - Gåsvarv
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 23,4 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 33-36.

Väg 70 Hedemora
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 1,8 kilometer
Arbetsperiod: Planerat nattarbete mellan vecka 35-36 klockan 20:00-06:00.

Väg 311 Dalarnas länsgräns – Sörvattnet (Jämtlands länsgräns)
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 5,8 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 22-28

Väg 311 Väg 70 – Jämtlands länsgräns (option)
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på vissa sträckor.
Längd: 36,8 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 22-28.

Väg 522 Länsgräns Värmland- Fredriksberg
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Fläckvis ny beläggning och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 8,7 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 22-23 samt vecka 29.

Väg 560 Sunnansjö
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 1,5 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 35-36.

Väg 560 Nyhammar
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 1,8 kilometer
Arbetsperiod: Klart

Väg 564 Nyhammar - Saxhyttan
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 2,1 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 18-19 samt mellan vecka 23-26.

Väg 605 Saxdalen 1
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 2,5 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 22-23 och vecka 26.

Väg 606 Saxdalen 2
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 1 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 22-23 och vecka 26.

Väg 615 Harnäs
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 2,3 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 18-27.

Väg 619 Klenshyttan (option)
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial.
Längd: 1,2 km
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 20-21 samt mellan vecka 25-27.

Väg 639 Gräsberg
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.  På vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 1,3 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 18 samt mellan vecka 25-27.

Väg 640 Grangärde - Saxhyttan
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på nytt stenmaterial och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 4,1 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 19-21 samt mellan vecka 24-27.

Väg 641 Rönnäset – Väg 640
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på nytt stenmaterial.
Längd: 0,6 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 21, 24 och 26.

Väg 669 Väg 66 – Morgårdshammar (option)
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 2,1 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 27, 35 och 37.

Väg 719 Väg 68 – Fornby
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 2,8 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 26-28.

Väg 831 Olsbacka - Ornäs
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 0,7 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 27.

Väg 833 Slaggen - Gunnarsbo
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på nytt stenmaterial och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 1,1 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 20-22 samt mellan vecka 26-28.

Väg 834 Aspeboda - Olsbacka
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på nytt stenmaterial och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 4,3 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 23-24 samt mellan vecka 26-28.

Väg 865  Blixbo - Karlsbyheden
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 4,1 kilometer
Arbetsperiod: Klart.

Väg 881 Bengtsheden
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 2,3 kilometer
Arbetsperiod: Klart.

Väg 892 Bjursås 1 (option, avvaktar)
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 2,7 kilometer
Arbetsperiod: 

Väg 893 Grycksbo centrum 1
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 1,1 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 24 och vecka 36.

Väg 895 Bjursås alpin (option)
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 4,2 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 33-35 samt mellan vecka 38-39.

Väg 907 Vallmora
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på nytt stenmaterial och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 4,1 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 24-28 samt mellan vecka 38-39.

Väg 1036 Lövnäs – Väg 70
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 11,2 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 20-28.


Vägar som ska ytbehandlas

Väg 595 Gröntuv – Gagnef pizzeria
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,6 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 28.

Väg 595 Gagnefs station
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 0,4 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 28.

Väg 702 Utsund
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,6 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 703 Bergshyttan - Bäsinge
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 2,2 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 734 Grådö
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,6 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 742 Intrånget
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,2 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 752 Korsning Länsväg 270 – Dala Husby
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 4,5 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 762 Hedemora – Korsning Länsväg 270
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 8,1 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 763 Korsning Länsväg 762 – Dala Husby
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 4,5 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 774 Hagelsnäs - Fiskarbo
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 3 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 778 Vika – Sörbo
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Den gamla beläggningen fräses upp och nytt bärlager tillsätt. Därefter läggs nytt slitlager ut.
Längd: 1,1 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 35-36.

Väg 780 Säter - Bispbergshyttan
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 4,6 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 784 Väg genom Hällbo
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,6 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 801 Strand – Rensbyn
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Den gamla beläggningen fräses upp och nytt bärlager tillsätt. Därefter läggs nytt slitlager ut.
Längd: 4,9 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 34-35.

Väg 802 Åsen – Folkarbyn
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Den gamla beläggningen fräses upp och nytt bärlager tillsätt. Därefter läggs nytt slitlager ut.
Längd: 0,8 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete mellan vecka 34-35.

Väg 851 Skuggarvet - Sundborn
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 5,5 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 863 Hobborn - Lilltäkt
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 2,7 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 27.

Väg 866 Kårtäckt – Toftan
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 3 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 27.

Väg 875 Sundborn - Toftbyn
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 7,7 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 27.

Väg 876 Toftbyn - Svärdsjö
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 7,5 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 27.

Väg 877 Svartnäs – Baståsen (option)
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Den gamla beläggningen fräses upp och nytt bärlager tillsätt. Därefter läggs nytt slitlager ut.
Längd: 1,8 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 34.

Väg 885 Linghed - Enviken
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 6,2 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 27.

Väg 892 Bjursås - Rog
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 6,6 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 28.

Väg 897 Korsning Länsväg 892 - Orrholen
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,1 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 911 Nybo
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,5 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 26.

Väg 938 E45 - Ryssa
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 2,5 kilometer.
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 27.

Väg 944 Ryssa
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,5 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 27.

Väg 1001 Heden - Rot
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 24,4 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 27.

Väg 1022 Blyberg
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 6,7 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 27.

Väg 1028 Klitten
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 5,4 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 27.

Väg 1049 V Ärnäs – Torgås (option)
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 17,3 kilometer
Arbetsperiod: Planerat arbete vecka 28.