Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Dalarna 2023

Vägarna i Dalarnas län asfalteras om kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med att vägarna får ny beläggning.
Vi  tvingas göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas upp på annat sätt då medel som avsätts för underhåll av vägarna inte räcker till. Vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet prioriteras. Denna prioritering märks främst och snabbast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet, men det kommer inom några år även att börja få konsekvenser för det mer högtrafikerade vägnätet.

Hur påverkas trafiken?
Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet och med hjälp av lots (följebil) eller trafiksignal men i en del fall behöver trafiken ledas om via andra vägar. När beläggningsarbete pågår med så kallad tankmetod, det vill säga att vägen beläggs med en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Utöver de beläggningsarbeten som visas i listan kommer brister att åtgärdas på ett antal kortare vägsträckor.

Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbeten måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder och kommer kontinuerligt under sommaren uppdateras på denna webbsida. 

Aktuella vägsträckor

Väg 621 Ludvika–Hagge, Ludvika kommun, cirka 7 kilometer
Påverkan
: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas och byte fläckvis material i vägen.
Tid: vecka 37–38

736 Fors, Avesta kommun, cirka 3 kilometer
Påverkan: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Åtgärd: På en del av sträckan blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt och en del så blir det en ny beläggning.
Tid: vecka 36–37