Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Dalarna 2024

Vägarna i Dalarnas län asfalteras om kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med att vägarna får ny beläggning.
Vi  tvingas göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas upp på annat sätt då medel som avsätts för underhåll av vägarna inte räcker till. Vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet prioriteras. Denna prioritering märks främst och snabbast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet, men det kommer inom några år även att börja få konsekvenser för det mer högtrafikerade vägnätet.

Hur påverkas trafiken?
Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet och med hjälp av lots (följebil) eller trafiksignal men i en del fall behöver trafiken ledas om via andra vägar. När beläggningsarbete pågår med så kallad tankmetod, det vill säga att vägen beläggs med en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.
Utöver de beläggningsarbeten som visas i listan kommer brister att åtgärdas på ett antal kortare vägsträckor.

Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbeten måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder och kommer under sommarhalvåret att uppdateras med viss kontinuitet. 

Aktuella vägsträckor - 2024:

E 16 Hosjö - Ängelsfors
Värmer och fräser upp befintlig beläggning som återvinns tillsammans med ny tillsatt asfaltsmassa. Asfaltsmassan läggs sedan ut över vägen till en jämn yta.I anslutning till beläggningsåtgärd utförs mitträfflingsarbete av vägbanan.
Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 23,4 kilometer
Arbetsperiod: Den 29 april till den 3 maj samt 10 juni-5 juli. Arbetet kommer att ske kvälls- och nattetid mellan 18:00-06:00.

Vägar genom Borlänge, E 16 Gråda cirkulationsplats-Mellsta cirkulationsplats,  väg 50 Ritargatan-Kupolen samt väg 70 cirkulationsplats Gylle- Gråda cirkulationsplats
Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Så påverkas trafiken:
Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Total längd: 4,2 kilometer
Arbetsperiod: Torsdag 2 maj till fredag 14 juni. Arbetet kommer att ske kvälls- och nattetid mellan klockan 20:00-06:00.

Väg 68, länsgränsen Västmanland-Dalahästen
Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 2,4 kilometer
Arbetsperiod:  Måndag 6 maj till torsdag 16 maj. Arbetet sker kvälls- och nattetid mellan klockan 19:00-06:00.

Väg 69, Trollbo-Sörbo
Det blir ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt. I anslutning till beläggningsarbetet kommer vägbanan att få  mitträffling.
Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 11,2 kilometer
Arbetsperiod: 5 -15 augusti

Väg 70 Säter-Romme
Värmer och fräser upp befintlig beläggning som återvinns tillsammans med ny tillsatt asfaltsmassa. Asfaltsmassan läggs sedan ut över vägen till en jämn yta.
Så påverkas trafiken
: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 17,2 kilometer
Arbetsperiod: 27 maj till den 31 maj samt 5 till 23 augusti. Arbetet kommer att utföras kvälls- och nattetid med start klockan 19.00 och avslutas 06.00

Väg 70 genom centrala Rättvik
Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Så påverkas trafiken och närboende: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots och signal. Under tiden arbete pågår med fräsning kan ljudvolymen periodvis vara hög.
Längd: 1,9 kilometer
Arbetsperiod:  Onsdag 29 maj till måndag 17 juni. Arbetet pågår kvälls- och nattetid med start klockan 18.00 och avslutas klockan 06.00 

70 Insjön-Leksand
Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt. I anslutning till beläggningsarbetet genomförs mitträffling av vägbanan.
Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 6,8 kilometer
Arbetsperiod: 5-22 augusti. Arbetet pågår kvälls- och nattetid med start klockan 19.00 och avslutas klockan 06.00

296 Dalfors-Länsgräns till Gävleborg
Ett nytt slitlager kommer att läggas ovanpå befintlig beläggning.
Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 13,4 kilometer
Arbetsperiod: 28-30 maj

Väg 301, Rättvik-Änderåsen
Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt. I anslutning till beläggningsarbetet genomförs mitträffling av vägbanan.
Så påverkas trafiken:
 Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 18,2 kilometer
Arbetsperiod: 22 augusti- 5 september 

Vägar söder om Leksand, 579 Häradsbygden-Västnor samt 596 Smedby-Rv 70
Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: 8-23 maj 

Väg 636 Morgårdshammar-Gräsberg
Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial och byte fläckvis material i vägen.
Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 5,4 kilometer uppdelat på två delsträckor
Arbetsperiod: 28 juni- 5 juli

Väg 651 och 654, Hovgården-Mora by samt Hovgården-Öv Svärdsjö
Ny heltäckande beläggning ska läggas och byte fläckvis material i vägen.
Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 2,4 kilometer
Arbetsperiod: 29 april-6 maj

Väg 716 Storbyn-Lv 717
Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial och byte fläckvis material i vägen.
Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 2,2 kilometer
Arbetsperiod: 2-3 juli

Väg 731 Nordanö-Grytnäs kyrka
Ny heltäckande beläggning läggs.
Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 2,1 kilometer
Arbetsperiod: 7-12 maj

Väg 854 Hosjö- Lv 850 
Det blir ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 3,0 kilometer
Arbetsperiod: 15-23 maj

862 Lv 850-Sundborn
Ny heltäckande beläggning läggs på befintlig yta.
Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 4,5 km
Arbetsperiod: 20-29 maj

938 Siljansnäs-Gesunda
Ny beläggning ska fläckvis läggas på sträckan. 
Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 26,2 km
Arbetsperiod: 2- 17 maj

950 Vikarbyn-Röjeråsen
Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst stenmaterial och fläckvis sker av vägmaterial.
Så påverkas trafiken:
Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 5,4 km
Arbetsperiod: 24 juni-1 juli

952 Vikarbyn-Vikarby strand
Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Så påverkas trafiken: 
Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 1,9 km
Arbetsperiod: 29 april- 17 maj

Bodaområdet (Rättvik) , vägar 963 Ovanmyra, 964 Boda och Boda kyrka 
Ny heltäckande beläggning ska läggas
Så påverkas trafiken:
Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Arbetsperiod: 9-18 september

1002 Hansjö - Fryksås
Ett nytt slitlaget läggs direkt ovanpå befintlig beläggning.
Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 9 kilometer
Arbetsperiod: 30 maj - 3 juni

1008 Fryksås-Grönklitt
Ett nytt slitlager läggs direkt ovanpå befintlig beläggning.
Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 2,5 kilometer
Arbetsperiod: 3 juni

1027 Oxberg-Västermyckeläng
Byte fläckvis material i vägen och fläckvis lappning
Så påverkas trafiken:
Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 11,8 km
Arbetsperiod: 09-27 september

1029 Nässjöån – Jöllen samt Dyverdalen-Kräckelbäcken
Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial och byte fläckvis material i vägen.
Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 13,6 + 18 kilometer
Arbetsperiod:  27 maj-13 juni samt 10-28 juni

1047 Torgås-Norska gränsen 
Ny beläggning läggs fläckvis på sträckan.
Så påverkas trafiken: Trafiken leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 39,9 kilometer
Arbetsperiod: 08-12 juni samt 12 august-3 september

1056 Avfarten väg 70 - Mörkret
Ett nytt slitlager läggs direkt ovanpå befintlig beläggning.
Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 20 kilometer
Arbetsperiod: 3-5 juni.

1067 Mörkret - Njupeskär
Ett nytt slitlager läggs direkt ovanpå befintlig beläggning.
Så påverkas trafiken: Leds förbi arbetsplatsen med hjälp av lots/signal.
Längd: 4,5 kilometer
Arbetsperiod: 5-6 juni