Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Dalarna 2022

Vägarna i Dalarnas län asfalteras om kontinuerligt. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Beläggningsarbeten innebär att vi byter ut den gamla asfalten mot ny för att vägen ska bli mer komfortabel och säkrare att köra på. Vi utför även andra underhållsåtgärder i samband med att vägarna får ny beläggning.

Vi tvingas också att göra tuffa prioriteringar om vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas upp på annat sätt då medel som avsätts för underhåll av vägarna inte räcker till. De vägar som flest människor åker på eller som har störst betydelse för näringslivet kommer att prioriteras. Denna prioritering märks främst och snabbast på de mer lågtrafikerade delarna av vägnätet, men det kommer inom några år även att börja få konsekvenser för det mer högtrafikerade vägnätet.

Hur påverkas trafiken?
Trafiken kan i de flesta fall passera förbi arbetsplatsen med sänkt hastighet och med hjälp av lots (följebil) eller trafiksignal men i en del fall behöver trafiken ledas om via andra vägar. När beläggningsarbete pågår med så kallad tankmetod, det vill säga att vägen beläggs med en ytbehandling, finns risk för stenskott om inte angiven hastighet följs.

Mer information om ytbehandling/tankbeläggning

Utöver de beläggningsarbeten som visas i listan kommer brister att åtgärdas på ett antal kortare vägsträckor.

Det är svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbeten måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser. Arbetena varierar tidsmässigt under nedan angivna perioder och kommer specificeras närmre produktionsstart. 

På grund av rådande invasion av Ukraina följer Trafikverket utvecklingen av materialtillgång och kostnader. Trafikverket vet inte i dagsläget exakt vilken påverkan det kommer att få på sommarens planerade vägarbeten. 

Avslutade arbeten sommaren 2022:

E16 Björbo – Dala Floda
Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning som återvinns tillsammans med ny tillsatt asfaltsmassa. Asfaltsmassan läggs sedan ut över vägen till en jämn yta.
Längd: 10,3 kilometer

E16 Hanröleden
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 2,9 kilometer

E45 Kättbo - Vimo
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 6,9 kilometer

Väg 69 Jungfrurondellen - Stennäset
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 0,8 kilometer

Väg 70 Yttreheden - Säter
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 1,2 kilometer

Väg 70 Hedemora
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 1,8 kilometer

Väg 70 Leksand - Rättvik
Åtgärd: Värmer och fräser upp befintlig beläggning som återvinns tillsammans med ny tillsatt asfaltsmassa. Asfaltsmassan läggs sedan ut över vägen till en jämn yta.
Längd: 18,4 kilometer

Väg 70 Björka - Gåsvarv
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 23,4 kilometer

Väg 311 Dalarnas länsgräns – Sörvattnet (Jämtlands länsgräns)
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 5,8 kilometer

Väg 311 Väg 70 – Jämtlands länsgräns
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på vissa sträckor.
Längd: 36,8 kilometer

Väg 522 Länsgräns Värmland- Fredriksberg
Åtgärd: Fläckvis ny beläggning och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 8,7 kilometer

Väg 560 Sunnansjö
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 1,5 kilometer

Väg 560 Nyhammar
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 1,8 kilometer

Väg 564 Nyhammar - Saxhyttan
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 2,1 kilometer

Väg 595 Gröntuv – Gagnef pizzeria (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,6 kilometer

Väg 595 Gagnefs station (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 0,4 kilometer

Väg 605 Saxdalen 1
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 2,5 kilometer

Väg 606 Saxdalen 2
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 1 kilometer

Väg 615 Harnäs
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 2,3 kilometer

Väg 619 Klenshyttan (option)
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på infräst nytt stenmaterial.
Längd: 1,2 km

Väg 639 Gräsberg
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.  På vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 1,3 kilometer

Väg 640 Grangärde - Saxhyttan
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på nytt stenmaterial och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 4,1 kilometer

Väg 641 Rönnäset – Väg 640
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på nytt stenmaterial.
Längd: 0,6 kilometer

Väg 669 Väg 66 – Morgårdshammar
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 2,1 kilometer

Väg 702 Utsund (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,6 kilometer

Väg 703 Bergshyttan - Bäsinge (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 2,2 kilometer

Väg 719 Väg 68 – Fornby
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 2,8 kilometer

Väg 734 Grådö (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,6 kilometer

Väg 742 Intrånget (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,2 kilometer

Väg 752 Korsning Länsväg 270 – Dala Husby (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 4,5 kilometer

Väg 762 Hedemora – Korsning Länsväg 270 (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 8,1 kilometer

Väg 763 Korsning Länsväg 762 – Dala Husby (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 4,5 kilometer

Väg 774 Hagelsnäs - Fiskarbo (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 3 kilometer

Väg 778 Vika – Sörbo (ytbehandlas)
Åtgärd: Den gamla beläggningen fräses upp och nytt bärlager tillsätt. Därefter läggs nytt slitlager ut.
Längd: 1,1 kilometer

Väg 780 Säter - Bispbergshyttan (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 4,6 kilometer

Väg 784 Väg genom Hällbo (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,6 kilometer

Väg 801 Strand – Rensbyn (ytbehandlas)
Åtgärd: Den gamla beläggningen fräses upp och nytt bärlager tillsätt. Därefter läggs nytt slitlager ut.
Längd: 4,9 kilometer

Väg 802 Åsen – Folkarbyn (ytbehandlas)
Åtgärd: Den gamla beläggningen fräses upp och nytt bärlager tillsätt. Därefter läggs nytt slitlager ut.
Längd: 0,8 kilometer

Väg 831 Olsbacka - Ornäs
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 0,7 kilometer

Väg 833 Slaggen - Gunnarsbo
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på nytt stenmaterial och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 1,1 kilometer

Väg 834 Aspeboda - Olsbacka
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på nytt stenmaterial och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 4,3 kilometer

Väg 851 Skuggarvet - Sundborn (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 5,5 kilometer

Väg 863 Hobborn - Lilltäkt (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 2,7 kilometer

Väg 865  Blixbo - Karlsbyheden
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 4,1 kilometer

Väg 866 Kårtäckt – Toftan (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 3 kilometer

Väg 875 Sundborn - Toftbyn (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 7,7 kilometer

Väg 876 Toftbyn - Svärdsjö (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 7,5 kilometer

Väg 877 Svartnäs – Baståsen (option) (ytbehandlas)
Åtgärd: Den gamla beläggningen fräses upp och nytt bärlager tillsätt. Därefter läggs nytt slitlager ut.
Längd: 1,8 kilometer

Väg 881 Bengtsheden
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 2,3 kilometer

Väg 885 Linghed - Enviken (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 6,2 kilometer

Väg 892 Bjursås - Rog (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 6,6 kilometer

Väg 893 Grycksbo centrum 1
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt.
Längd: 1,1 kilometer

Väg 895 Bjursås alpin
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas.
Längd: 4,2 kilometer

Väg 897 Korsning Länsväg 892 - Orrholen (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,1 kilometer

Väg 907 Vallmora
Åtgärd: Ny heltäckande beläggning ska läggas på nytt stenmaterial och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 4,1 kilometer

Väg 911 Nybo (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,5 kilometer

Väg 938 E45 - Ryssa (ytnehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 2,5 kilometer.

Väg 944 Ryssa (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 1,5 kilometer

Väg 1001 Heden - Rot (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 24,4 kilometer

Väg 1022 Blyberg (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 6,7 kilometer

Väg 1028 Klitten (ytbehadlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 5,4 kilometer

Väg 1036 Lövnäs – Väg 70
Åtgärd: Det blir en ny beläggning genom att det översta lagret tas bort och sedan läggs det på ett nytt lager med asfalt och på vissa delar byts materialet i vägen ut till nytt.
Längd: 11,2 kilometer

Väg 1049 V Ärnäs – Torgås (ytbehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 17,3 kilometer

Väg 1051 Torgås - Norra Bränden (ytnehandlas)
Åtgärd: Lägger ut ny beläggning direkt ovanpå befintlig beläggning.
Längd: 19,5 kilometer
  

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Erik Stigsmark
Kommunikatör
Jeanette Linna