Logga in
Logga in

Brounderhåll i Dalarna 2024

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du planerar din resa och visar hänsyn!

Aktuella projekt och vägsträckor


Bro över Dalälven, Näs bruk, Avesta kommun:
Bron över Dalälven ska återfå tidigare behärighetsklassning, BK 3 då bärigheten sänktes i samband med en rutinbesiktning år 2021.
I samband med upprustningen av bron repareras och byts delar av stålkonstruktionen samt hela bro rostskyddsbehandlas via ommålning.
Så påverkas trafiken: Då bron är avstängd för all trafik hänvisas trafikanter till omledningsvägarna 701, 700 och 707.
Arbetsperiod: 1 maj till 31 augusti.

Kontakt

Volodymyr Nepo

Projektledare

Telefon: +46 10-123 58 82