Logga in
Logga in

Brounderhåll i Dalarna 2022

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du planerar din resa och visar hänsyn!

Brounderhåll i Dalarna 2022

Väg 536, Bro över Hulån, 1,5 kilometer söder om Skålö, Vansbro kommun
Arbetet har försenats på grund av svårigheter med materialleveranser. 
Påverkan: Avstängd väg. Bron öppnar preliminärt för gång- och cykeltrafik vecka 24.
Åtgärd: Utbyte överbyggnad
Arbetsperiod: Projektet beräknas vara slutfört före oktober månads utgång.

Väg 66, Vägport under skidväg vid Sälenstugan
Påverkan: Väg 66 avstängd under vecka 27 och 28. Omledning finns i anslutning till arbetsområdet.
Åtgärd: Utbyte överbyggnad
Arbetsperiod: vecka 21-33

Väg 68, Bro över Dalälven, Åsbo, Avesta kommun
Påverkan: Reducerade körfält, nedsatt hastighet och bärighet för tunga fordon.
Åtgärd: Byte av höghållfasta lager, reparation av övergångskonstruktioner samt reparation av grundavlopp.
Arbetsperiod: Pågår fram till oktober

Väg 70, Bro över Österdalälven (Östra), Leksands kommun
Påverkan: Ett körfält avstängt
Åtgärd: Reparation av övergångskonstruktion.
Arbetsperiod: vecka 37-43