Logga in
Logga in

Brounderhåll i Dalarna 2023

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför förstärker vi och bygger om broarna kontinuerligt.

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram när vi utför arbeten vid/på våra broar. Vi hoppas att du har överseende med det och respekterar alla tillfälliga trafikanordningar. Vi försöker underlätta för dig som trafikant så långt det går. Tack för att du planerar din resa och visar hänsyn!

Aktuella projekt och vägsträckor

Väg 45, bro över Ogströmmen, Öje Kapell, Malung, Malung-Sälens kommun
Påverkan: Väg 66 avstängd under vecka 27 och 28.  Hastighetsbegränsning och trafiken regleras med ljussignaler.
Åtgärd: Kantbalkar och broräcken byts ut liksom tätskikt. Ny beläggning läggs. 
Arbetsperiod: vecka 32-47

Väg 1050, bro över Köarån, Sälenfjället, Malung-Sälens kommun
Påverkan: Trafiken leds om via väg 66.
Åtgärd: Reparation av broräcke. Diverse betongreparationer samt justering av beläggning.
Arbetsperiod: Vecka 32-36.


Kontakt

Volodymyr Nepo

Projektledare

Telefon: +46 10-123 58 82