Logga in
Logga in

Broarbeten i Kronobergs län

Trafikverket underhåller regelbundet broar i hela landet. Även 2024 är det flera broar i Kronobergs län som ska förstärkas eller byggas om.

Vad kan ett brounderhåll innebära?

Brounderhåll kan till exempel vara att vi byter kantbalkar, räcken och tätskikt. Vi planerar underhållet på broarna utifrån när det är som mest samhällsekonomiskt lönsamt.

Kantbalkarna är en del av brons bärande konstruktion. I dem sitter bland annat räcket som ibland behöver bytas för att öka trafiksäkerheten.
Tätskiktet är ett lager mellan asfalten och brons betongdelar. Den skyddar armeringen från rost och betongen från fuktskador.

Planera din resa

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram under vissa tider. Kör försiktigt och visa hänsyn till de som arbetar med vägen. Tack för att du visar hänsyn!

På den här sidan hittar du ett urval av vägunderhåll i det här länet. Gå till vår trafikinformationskarta för att se fler vägarbeten som pågår just nu:

Karta över trafikläget på vägarna i länet (öppnas i ny flik).

Avstängd bro på E4 norr om Markaryd.

När: Arbetet planeras bli vecka 42-47.

Vad: Vi kommer byta brons övergångskontruktion på norra brosidan.

Påverkan på trafiken: Under arbetet kommer bron vara helt avstängd i norrgående riktning. Norrgående trafik leds över i södergående körriktning förbi arbetsplatsen, med sänkt hastighet till 50 eller 70 km/timmen.

Kontakt

Bekir Özdemir

Projektledare

Telefon: +46 10-123 32 53