Logga in
Logga in

Västra Götaland Bohusbron, underhållsåtgärder

Vi planerar att byta ut beläggningen på broklaffen och kantstålet som är delar av broklaffen för bro över Nordre älv 14-4-1 Bohusbron i Kungälvs kommun.

Vad?

Underhållsåtgärder, ny beläggning och utbyte av kantstål.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och få en robustare bro.

Nuläge

Projektering av underlag inför utförande av åtgärder.

Om projektet

Vi utför arbetet för att få en trafiksäkrare och robustare bro. Projektets preliminära produktionstid är cirka 3 månader. Under denna tid kommer trafiken vara begränsad. Vilket innebär att endast ett körfält kommer att vara öppet under hela produktionstiden och vid några tillfällen kommer vi behöva stänga av trafiken helt. Åtgärden innebär att det blir en mer trafiksäker och robustare bro.

Tidsplan

1 Projektering Maj 2023

2 Start för produktion 2025

3 Klart 2025/2026

Kontakt

Eva-Mari Sjöstrand

Telefon: +46 10-123 36 69