Logga in
Logga in

Brounderhåll Västra Götaland

Vi vill att din resa ska vara säker och att du ska komma fram som planerat. Därför byter vi ut, förstärker och reparerar broar i Västra Götalands län efter behov.

Planerat underhåll är det som är mest samhällsekonomiskt lönsamt. Genom underhåll förlänger vi broarnas livslängd och ökar trafiksäkerheten i länet.

Underhållsåtgärder kan innebära att vi byter ut och reparerar brodelar, exempelvis kantbalkar, räcken och tätskikt. Det kan även innebära att vi sopar och tvättar broarna. Underhåll av broar pågår kontinuerligt.

Underhållsarbeten på broar i Västra Götaland