Logga in
Logga in

Beläggningsarbeten i Västra Götaland 2024

Vi utför kontinuerligt beläggningsarbeten på vägarna. Det gör vi för att din resa ska bli säker och för att du ska komma fram som planerat.

Våra vägar underhålls ständigt för att din resa ska bli så smidigt som möjligt. En viktig del i underhållet är beläggningsarbeten. Det innebär att den gamla asfalten byts ut mot ny för att säkerställa att vägen ska hålla över tid. Åtgärderna varierar från lagningar till större bärighetshöjande åtgärder. För vissa vägar har det länge funnits ett behov och det statliga vägnätet dras med en underhållsskuld. Trafikverket tvingas ibland göra tuffa prioriteringar av vilka vägar som ska få ny beläggning eller rustas på annat sätt då pengarna inte räcker till allt. De vägar som flest människor använder eller som har störst betydelse för näringslivet är prioriterade.

Hur påverkas trafiken? 

Trafiklösningarna under vägarebeten kan se olika ut. I många fall kan trafiken ledas förbi med sänkt hastighet med hjälp av trafiksignaler, i andra fall är omledningsvägar nödvändiga. Vi gör vad vi kan för att underlätta för alla som åker på vägarna, men en del störningar är oundvikliga och det är viktigt att du som trafikant anpassar din körning, visar hänsyn och respekterar hastighetsnedsättningar vid vägarbeten. Det är för både din egen säkerhet och för de som arbetar vid vägen. 

När sker vägarbetena? 

De flesta arbetena kommer att utföras under juni, juli och augusti. Det är dock svårt att i förväg veta exakt när vägarbetena ska utföras. Det beror till exempel på vädret och att arbetena ibland måste prioriteras om på grund av oförutsedda händelser. Det finns också arbeten som kanske måste skjutas fram av olika skäl samtidigt som det kan tillkomma sträckor som tidigareläggs. Vissa arbeten kan genomföras under nätterna, men det är en noggrann avvägning som måste göras i varje fall för att säkerställa att vi får mest effekt av pengarna som det kostar.

Aktuella sträckor under 2024

 

Borås 

 • Riksväg 40 Grönkullenmotet - Nabbamotet
 • Riksväg 40 Kullamotet - Grönkullenmotet
 • Riksväg 40 Viaredsmotet - Kyllaredsmotet
 • Riksväg 40 Kyllaredsmotet - Tullamotet

Dalsland

 • Väg 164 Grimmerud - Billingsfors 
 • Väg 164 Grorud - Steneby 
 • Väg 172 Lunnane - Steneby - Grimmerud 
 • Väg 172 Cirkulation Bengtsfors 
 • Väg 2084 Hjärtsäter - Stigen 
 • Väg 2193 Bökasen - Årbol, inkl del av väg 2205 
 • Väg 2206 Ärtemark ka - Årbol 
 • Väg 173 V Bodane - Kärsrud - E45 

Göteborg

 • E6 Kärramotet - Backadalsmotet
 • E6 Backadalsmotet - Klarebergsmotet

Landvetter 

 • Riksväg 40 Landvettermotet - Ryamotet
 • Grandalsmotet - Kullamotet

Norra Bohuslän

 • Väg 163 Grebbestad samhälle 
 • Väg 164 Valex-Rämne

Uddevalla 

 • E6 Örekilsälven - Håby 
 • Väg 161 Bäcken - Skår
 • Väg 161 Bäcken - Rotvik 
 • Väg 178 Varekil - Ellös
 • Väg 752 Strömsholm - Henån
 • Väg 770 Strömsholm - Ellös 
 • Väg 816 Munkedal samhälle 

Trollhättan 

 • Väg 1996 TPL Lödöse - Nygård
 • Väg 2028 Båbergrondellen

Norra Skaraborg

 • E20 Bahult - Länsgränsen
 • Riksväg 26 Gullspång 

Västra Skaraborg 

 • Riksväg 49 Rondell Vilan Skara 
 • Väg 187 St Levene - Järpås 
 • Ågårdsrondellen - Örslösarrondellen

Södra Skaraborg 

 • Riksväg 47 Falköping C 
 • Riksväg 47 Falköping - Marka