Logga in
Logga in

Reparationsarbete på Stallbackabron

Reparationen av Stallbackabron efter lastbilsolyckan den 7e november väntas pågå till måndagen den 4e december.

Tisdagen den 7e november skedde en olycka på Stallbackabron i Trollhättan där en lastbil körde in i brons ena sidoräcke. Det blev inga strukturella skador på bron men det skadade räcket behöver bytas ut och man behöver genomföra en del beläggningsarbeten i det skadade körfältet. Reparationsarbetet startar måndagen den 13e november och förväntas pågå under 3 veckor. 

Bron har 4 körfält totalt med 2 körfält i vardera norrgående och södergående riktning. Det skadade körfältet går i norrgående riktning och kommer att hållas stängt under reparationsarbetet. Det andra norrgående körfältet är oskadat och kommer att hållas öppet under tiden. Södergående trafik påverkas inte då båda körfälten är oskadade och kommer att vara öppna som normalt. 

Man har följt trafikflödet sedan olyckan inträffade och ser att trafiksituationen fungerar utan omledning. Man rekommenderar därför även att trafikanter som leds in på E45 från E6 efter skredet i Stenungsund fortsätter att köra över Stallbackabron som tidigare.