Logga in
Logga in

Så här planerar vi för att du ska komma fram i Göteborg

Göteborg växer så att det knakar. Vi bygger och underhåller vägar och järnvägar samtidigt som många stadsdelar utvecklas och växer fram. Läs om hur vi arbetar för att du ska kunna ta dig fram på bästa sätt under tiden.

Vi samordnar med andra för att du ska komma fram på bästa sätt

Vi vill att du ska kunna resa på vägar och järnvägar även när våra projekt påverkar trafiken. Därför arbetar vi både på lång och kort sikt med att planera och samordna våra projekt med andra aktörer.

Vi samarbetar med Västtrafik och Göteborgs stad och i olika forum medverkar också blåsljusmyndigheterna, till exempel polisen och räddningstjänsten. Vi analyserar tillsammans hur de olika projekten och andra aktiviteter kan påverka trafiken, och vi justerar planeringen utifrån det.

Exempel: Helgen då Bokmässan pågår i Göteborg försöker vi undvika att utföra trafikpåverkande åtgärder på järnvägen, eftersom vi vet att många tar tåget till Göteborg då. Ett annat exempel är vid större idrottsevenemang. Då försöker vi hålla vägen fri från stora vägarbeten, så att publiken kan ta sig till och från arenorna på ett smidigt sätt.​

Många pusselbitar ska passa ihop

Det är ett pussel att planera väg- och järnvägsarbeten, och det är många bitar som ska passa ihop. Vi ska använda både tiden och pengarna på ett så effektivt sätt som möjligt, samtidigt som det ska gå att ta sig fram i trafiken.

Vi planerar så att arbetena görs i rätt ordning. Vissa arbeten måste följa på varandra, och vissa arbeten kan göras samtidigt som vi stänger av eller reducerar trafiken för något annat.

Men ibland passar inte bitarna i pusslet. Det kan bero på att ett arbete överklagas, blir dyrare eller får nya förutsättningar. Det kan också dyka upp akuta åtgärder. Då måste vi tänka om, och ibland måste vi välja ett alternativ som påverkar trafiken mer än planerat.

Exempel: Reparationen av Tingstadstunneln fick vänta tills Marieholmstunneln var klar för att trafiksituationen skulle kunna fungera.

Vi samordnar trafikplaneringen inom våra projekt

Trafikplaneringen är en viktig del för att trafiken ska fungera under tiden vi bygger. Därför behöver vi koordinera vårt arbete så att vi stör så lite som möjligt under så kort tid som möjligt.

Vi samordnar trafikplaneringen inom de olika projekten och inom grupperna som hanterar trafikfrågor på Trafikverket. Vi samordnar också tillsammans med Göteborgs stad och Västtrafik. Men förutsättningarna ändras kontinuerligt och ibland behöver vi planera om, vilket kan påverka hur du kan ta dig fram.

Akuta åtgärder kan störa trafiken

Trafikverket har hand om de större vägarna och lederna i Storgöteborg. Här ingår också broar och tunnlar med tillhörande gång- och cykelvägar. Vi utför både planerat underhåll och akut underhåll. I det planerade underhållet ingår alltid att se hur framkomligheten ska lösas på bästa sätt.

Det akuta underhållet går inte att planera. Det handlar om oförutsedda händelser, till exempel ett påkört räcke som måste lagas eller ett hål i vägen som måste fyllas igen. För att upprätthålla säkerheten kan vi därför bli tvungna att göra åtgärder som stör trafiken.

Vi arbetar på natten för att du ska komma fram på dagen 

Att arbeta dygnet runt eller på natten kostar mer pengar än att bara jobba på dagen. Det kan dock vara nödvändigt för att framkomligheten ska fungera. Våra vägar och leder i Göteborg har tidsrestriktioner som innebär att kortare planerade arbeten inte får utföras när som helst.

På vissa leder kan vi därför bara utföra arbeten på natten, medan det på andra ställen även går att arbeta mitt på dagen, utanför rusningstiderna. Detta är för att alla som arbetspendlar ska kunna ta sig fram smidigt och tryggt med så få störningar som möjligt. Längre arbeten och projekt går dock inte att utföra enbart på natten. Det skulle ta för lång tid att varje morgon avbryta arbetet och flytta trafikanordningarna fram och tillbaka.

Exempel: Vi utför planerat underhåll i Göteborgs tunnlar på natten då det är mindre trafik. Då tvättar vi tunnlarna, byter lampor, ser över installationer för exempelvis brandbekämpning och ventilation.

När det är möjligt utförs alla planerade underhålls- och beläggningsarbeten nattetid i Göteborg, allt för att inte störa framkomligheten. Filmen visar en natt i oktober 2021 då fyra körfält fick ny asfalt samtidigt, för första gången i Sverige.

Länkar