Logga in
Logga in

Väg 1698, nedsatt bärighet på bro över Kovraån i Borås kommun

Skador på bron gör att bärigheten behöver sänkas. Tung trafik och kollektivtrafik leds därför om på annan väg.

Skador på bron, på vägen mellan Aplared och Målsryd, gör att bärigheten på behöver sänkas till axellast 2 ton, boggielast 4 ton och bruttovikt 6 ton.

Detta gör att tex Västtrafik har lagt om rutten för bussar och justerat hållplatser, se Reseplaneraren på Västtrafiks hemsida eller i appen.

Resplaneraren (vasttrafik.se)

Projektering pågår och Trafikverket planerar att byta den befintliga plattrambron till en rörbro för att minska byggtiden så mycket som möjligt. Åtgärderna på bron kräver anmälan om vattenverksamhet till Länsstyrelsen. Förhoppningen är att beslutet tillåter arbete i vatten under juli – augusti. Bytet beräknas ta 4-5 veckor och planen är att det kommer att utföras under 2024.