Logga in
Logga in

Väg 180 mellan Borås och Sandhult får ny beläggning

Arbetet utförs på 11 km mellan Hestra och Trollåsen i båda riktningarna och startar med fräsning av befintlig asfalt.

Vägens nivåer kommer att justeras och därefter läggs ett förstärkningslager. Slitlagret kommer att läggas under 2026.

Årets arbetet utförs dagtid i etapper om ca 2 km i taget i ett körfält åt gången. Det andra körfältet används för dubbelriktad trafik som leds med vakt och lots, restiden förlängs alltså.

Arbetet startar 10 april och planerat avslut är 25 april. Beläggningsarbete är väderberoende så tidsplanen kan komma att justeras.