Logga in
Logga in

Väg 40 får ny beläggning, arbetet utförs på nätterna

Beläggningsarbete utförs mellan Brämhultsmotet och Tullamotet i västergående riktning samt mellan Viaredsmotet och Tullamotet i östergående riktning med start 29 april (vecka 18).

Arbetet inleds med att fräsa bort den gamla asfalten, detta momentet kan bullra och störa närboende en kortare tid. Bullerstörningen är inte statisk utan rör sig över en längre sträcka varje kväll/natt och Trafikverket gör bedömningen att störda fastigheter påverkas cirka 1–2 kvällar/nätter under tiden som arbetet pågår. Direkt efter fräsningen påbörjas beläggningen på samma sträcka och hela sträckan beräknas vara klar under vecka 21 (20–26 maj).

Arbetet utförs nattetid 19.00-05.00. I de fall en av- eller påfart är stängd så startar arbetena 21.30. Avfarten i Annelundsmotet kommer att vara öppen under hela arbetet.
Trafiken leds förbi arbetena i det körfält som inte påverkas. Hastigheten är nedsatt till 30 km/h förbi arbetsplatsen under pågående arbete och övrig tid/dagtid nedsatt till 70 km/h på vissa sträckor. Restiden kommer alltså att öka.

Av- och påfarter kommer att påverkas under pågående arbeten. Vid arbete (19:00-05:00) får framkomligheten vara begränsad i enbart en trafikplats. En stängd trafikplats hanteras genom markerad omledning via närmsta intilliggande trafikplats.