Logga in
Logga in

Vi förbättrar trafiksäkerheten vid plankorsningar Västsverige

Vid flera ställen förbättrar vi trafiksäkerheten genom att bygga om eller stänga korsningar mellan väg och järnväg.

I Sverige finns ungefär 3500 korsningar mellan väg och järnväg som saknar skydd i form av bommar eller ljud- och ljussignaler. Det finns platser där järnvägar och vägar byggdes för länge sedan då det inte fanns samma utvecklade teknik som det gör idag. En övergång kanske användes sällan, tågen gick inte lika fort och ofta och det fungerade där och då. De senaste åren har Trafikverket arbetat fokuserat och kontinuerligt med att öka trafiksäkerheten vid plankorsningar.

Bedömer säkerheten för en hel sträcka

Vi förbättrar inte bara enskilda plankorsningar utan när vi rustar upp eller bygger om ett helt järnvägsstråk passar vi även på att öka säkerheten. I varje stråk kan det handla om många plankorsningar som vi tittar på, analyserar och bedömer. I samarbete med markägare och kommuner arbetar vi för att stänga plankorsningar eller att leda om trafiken till säkrare plankorsningar. I de plankorsningar som blir kvar förbättrar vi skyddet med till exempel bommar eller ljus- och ljudsignaler. Utöver dessa åtgärder arbetar vi för att förbättra sikten i oskyddade plankorsningar, exempelvis genom att avverka skog och röja hinder som skymmer sikten.

Genom att åtgärda plankorsningar längs ett helt stråk kan vi öka säkerheten och tryggheten för de som måste passera järnvägen. Just nu arbetar vi med Viskadalsbanan, Kinnekullebanan, Fryksdalsbanan och södra Bohusbanan. Andra stråk som står på tur är Norge-Vänerbanan med Nordlänken och norra Bohusbanan. Det finns också ytterligare plankorsningar som kommer att åtgärdas i någon form inom andra större ombyggnadsprojekt i regionen.