Logga in
Logga in

Alfhemsvägen i Alingsås stängs av 22 maj

Vi flyttar fram avstängningen av Alfhemsvägen till 22 maj eftersom att kommunen behöver stänga av körbron i Stadsskogen. Från 10 april–22 maj kommer Alfhemsvägen att vara mer trafikerad då körbron är avstängd.

Då Alingsås kommun ska renovera träbroarna längs Stadsskogengatan under våren kommer vi att flytta fram avstängningen av Alfhemsvägen till 22 maj. Vi har tagit till oss närboendes önskemål och haft gott samarbete med Alingsås kommun för att komma fram till detta. Detta betyder också att Alfhemsvägen kommer vara mer trafikerad än vanligt då den kommer bli omledningsväg när körbron stängs av. Därför vädjar vi att gång- och cykeltrafik undviker Alfhemsvägen från 10 april.

Läs mer om detta på kommunens webbplats:
Alfhemsvägen kan användas när körbron i Stadsskogen renoveras

Vi behöver bygga ut Alingsås omformarstation för att möta tågtrafikens behov. Tidigare har vi sprängt för att förbereda marken, och nu börjar vi själva bygget.

Så påverkas du som bor i närheten

Under byggtiden kommer byggtrafik att åka in till området vid omformarstationen på Alfhemsvägen via Kavlåsvägen mellan Alfhemsvägen och E20.

Vi kommer att gräva av Alfhemsvägen när vi ska byta ut elledningar. Dessutom kommer lastbilar och grävmaskiner att trafikera vägen. Av säkerhetsskäl kommer vi därför att stänga av Alfhemsvägen från och med mars 2023. Eftersom den nya byggnaden kommer att byggas väldigt nära Alfhemsvägen kommer vägen fortsätta att vara avstängd för allmänheten även efter att bygget är klart.

Tidsplan

  • Mars–december 2023: Markarbete.
  • Januari 2024–oktober 2024: Bygge av själva stationen.
  • November 2024–december 2025: Elinstallation.

Översiktskarta som visar vägavstängningen under byggtiden.
Se och ladda ner bilden i större storlek (png, 455 kB)

Kontakt

Arash Zandesh

Projektledare

Telefon: +46 10-123 96 25