Logga in
Logga in

Förfrågan om vibrationsutredning

Den här tjänsten är till för dig som har bostad/fritidshus längs statlig väg och järnväg. Om du gör en förfrågan om vibrationsutredning så får du får besked om din fastighet ingår i Trafikverkets åtgärdsprogram.

Trafik på järnväg och väg kan orsaka vibrationer för de som bor nära spåret eller vägen. Vibrationerna blir vanligtvis kraftigast när tunga godståg passerar över lösa jordarter. Inom Trafikverkets åtgärdsprogram har därför vibrationsinventeringar med fältmätningar utförts utmed de järnvägsstråk med höga godsflöden.

Kriterier för åtgärder

Trafikverket genomför skyddsåtgärder för de bostäder och fritidshus som är mest utsatta för vibrationer längs statliga vägar och järnvägar. Bostäder byggda 1997 och senare omfattas normalt inte av Trafikverkets åtgärder. Trafikverkets riktlinje TDOK 2014:1021 Buller och vibrationer från trafik på väg och järnväg anger vid vilka vibrationsnivåer som åtgärd skall vidtas för bostäder vid järnväg och väg. Riktlinjen för vibrationer gäller endast nattetid och för att vi ska göra en åtgärd krävs att fastigheten uppfyller något av följande kriterier:

  • Vibrationsnivå från vägtrafik högre än 0,7 mm/s vägd RMS inomhus fler än fem gånger per natt.
  • Vibrationsnivå från järnvägstrafik högre än 0,7 mm/s vägd RMS inomhus fler än en gång per natt, samt vibrationsnivå högre än 0,4 mm/s vägd RMS inomhus fler än fem gånger per natt

Så här gör du en förfrågan

För att skicka in en förfrågan "förfrågan om vibrationsutredning", använd länken som du hittar längre ner på sidan. Tänk på att du måste göra två separata förfrågningar om ditt ärende gäller både buller och vibrationer. Tänk också på att ta reda på din fastighetsbeteckning innan du fyller i e-tjänsten eftersom det är en obligatorisk uppgift.

Pågående projekt

Gäller ditt ärende vibrationer i ett pågående ombyggnadsprojekt ska du höra av dig direkt till projektet.

Så här går handläggningen till

Handläggaren utreder om fastigheten är aktuell för skyddsåtgärd, med utgångspunkt från bland annat avstånd, mark- och trafikförhållanden, samt tidigare vibrationsmätningar inom fastighet eller i närområdet. Vibrationsmätning erbjuds för de fall där utredningen inte kan utesluta att åtgärdsnivåer för vibrationsstörning överskrids. Vibrationsmätningen utförs vanligtvis i bostadens grundmur samt på golv inomhus under sju dygn.

Du får i normala fall svar på din förfrågan inom sex till åtta veckor. Utredningstiden kan dock bli längre vid vissa perioder under året när det kommer in många ärenden eller om förfrågan behöver kompletteras med vibrationsmätning.

Läs mer och skicka förfrågan