Logga in
Logga in

Begäran om skadestånd

Du kan ha rätt till skadestånd om du har råkat ut för en skada på eller intill en statlig väg, järnväg eller vägfärja. En förutsättning är att vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet.

Vi har delat in informationen om skadestånd i tre olika områden. Det handlar om:

  • skador vid väg
  • skador vid järnväg
  • skador ombord eller vid vägfärjor.

Ärenden inom respektive område rör exempelvis stenskott, skador på en brevlåda vid snöröjning eller att någon ramlat på en perrong. Under respektive ingång får du mer information, samt hittar länkar till våra skadeanmälningsblanketter.

Vi vill vara tydliga med att de flesta skadefallen inte leder till ersättning. Avgörande är om vi eller vår entreprenör har orsakat skadan genom vårdslöshet. Skadan måste också ha skett på Trafikverkets väg (statlig väg), eller på annan väg där vi utför arbeten. Vi ansvarar inte för skador som uppstår för att andra trafikanter inte visat hänsyn i trafiken, inte respekterat skyltar eller tappat föremål på vägbanan.

Det är du som drabbats av en skada som har bevisbördan. Det är därför viktigt att du fyller i skadeanmälan så noga som möjligt och bifogar bilder. Spara även kvitton och annan eventuell dokumentation. Om du inte är ägare till det fordon eller den fastighet som skadats måste du även bifoga en fullmakt som visar att du har rätt att driva ersättningskravet i ägarens ställe.

Varje fall prövas individuellt. Trafikverkets beslut kan inte överklagas, men den som är missnöjd har möjlighet att ansöka om stämning mot Trafikverket i allmän domstol.

Den uppskattade handläggningstiden för besked i skadeståndsärenden är för närvarande cirka sex månader.

Har du frågor är du alltid välkommen att höra av dig till Kundservice.