Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tillgänglighet och GDPR

2018 kom nya lagar; tillgänglighet handlar om att göra digitalt material tillgängligt för så många som möjligt och GDPR om att skydda personuppgifter. Enligt lag är vi skyldiga att uppfylla dessa krav i all produktion.

Tillgänglighet är ett brett begrepp och när vi pratar tillgänglighet i våra kanaler menar vi:

  • Informationen är tillgänglig för människor med funktionsnedsättningar som gör att de har svårt att tillgodogöra sig information, till exempel syn- och hörselskador eller läs- och koncentrationssvårigheter.
  • Även äldre personer och människor med annat modersmål än svenska är viktiga att ta hänsyn till när vi utvecklar våra webbtjänster.
  • Det är lätt att söka och hitta information.
  • Språket är anpassat efter målgruppen.
  • Kontaktvägarna är tydliga och lätta att hitta. Navigering kan ske via snabbtangenter.
  • Bifogade filer (PDF-filer,publikationer) är tillgängliga för olika hjälpmedel, till exempel skärmläsare.
  • Tjänster och tillämpningar utvecklas enligt standards och användbara för våra besökare.
  • All information som genereras via script ska även göras tillgänglig på annat sätt för de användare som har avaktiverat script i sin webbläsare. Tjänsten kan vid behov erbjuda Talande webb.

Allt arbete med vår webbplats och webbaserade system ska därför utgå från standarden WCAG 2.0 nivå AA.

Verktyg för att testa kontrasten

För dig som redaktör

Följer du Handbok för redaktörer när du skapar webbsidor på Trafikverket.se blir sidorna tillgängliga.

Lagen om tillgänglighet

Den nya lagen innebär att: allt vi skapar/utvecklar (webbtjänster, dokument, webbsidor) från och med 23 september 2018 och framåt ska vara tillgängligt den 23 september 2019. 

Allt befintligt innehåll som vi hade före den 23 september 2018 har vi ett år till på oss att anpassa så de klarar kraven i den nya lagen. Om vi inte gör det kan Trafikverket bli bötfällt.

Mer om tillgänglighet

DIGG, myndigheten för digital förvaltning arbetar för en ökad digital tillgänglighet på alla offentliga webbplatser och digitala plattformar. Vi har fått i uppdrag att se till att lagen om tillgänglighet till digital offentlig service får genomslag. Lagen genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv.

I direktivet framgår att onlinetjänster omfattas. Det innefattar bland annat tvåvägsinteraktion, såsom behandling av digitala formulär och hantering av identifiering och betalning. Även webbaserade applikationer omfattas av lagen. Vilken lägstanivå som kommer att gälla framgår av den europeiska standarden, som i sin tur pekar på WCAG 2.1 nivå AA.
Europeiska standarden, etsi.org
Digital tillgänglighet digg.se
Webbriktlinjer.se


GDPR
Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR) är lag i alla EU:s medlemsländer. När en identifierbar person avbildas på foton eller i filmer sker det med någon av de lagliga grunderna avtal, allmänt intresse eller samtycke. 

Så hanterar Trafikverket dataskyddsförordningen, GDPR (trafikverket.se)