Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

När vi samarbetar med andra

När vi samarbetar och samverkar med andra aktörer finns det olika principer för vilken grafisk profil som ska tillämpas.

När vi samarbetar med andra

Ägare

När Trafikverket äger ett projekt till mer än 50 procent, säger vi att Trafikverket är "ägare". Projektet kommuniceras med Trafikverket som avsändare och med våra färger, typsnitt och bilder.

Förare

När Trafikverket är koordinator i ett projekt och äger det upp till 50 procent, kallar vi Trafikverket för "förare". Vi kommunicerar projektet med Trafikverket som avsändare och med våra färger, och typsnitt. Men med projektets eget namn i fokus.

Passagerare

När Trafikverket samarbetar med en partner som äger projektet, säger vi att Trafikverket är "passagerare". Projektet använder ägarens avsändare och grafiska profil. Trafikverkets logotyp eller namn ska finnas med.

Samarbeten
Ägare > 50%Förare upp till 50%Passagerare < 50%
Vi utför och äger projektet till mer än 50%. Vi är koordinator för projektet. Vi i samarbete med annan partner som äger projektet.
Vi är avsändaren Vi är avsändare med projektet i fokus och samarbetspartners logotyper Ägaren är avsändaren.
Vår profil till 100% Vår profil så långt det är möjligt. Ägarens profil.
Exempel: Vi i samarbete med SL och Stockholm stad. Exempel: Uppsala resecentrum ett samarbete mellan oss, Uppsala kommun och Jernhusen. Exempel: SL i samarbete med oss.

* Vi = Trafikverket

När vi samverkar med andra

Samverkansprojekt består av flera aktörer som utför arbeten med ett gemensamt syfte och mål.
Aktörerna finansierar sin egen del i projektet och kommunicerar med allmänheten i vissa fall
gemensamt och i andra fall enskilt.

När Trafikverket kommunicerar ett projekt till allmänheten är det viktigt att tydliggöra i vilket
större sammanhang projektet ingår. Vid dessa tillfällen tillämpar vi samverkansprincipen.
Samverkansprincipen har sitt fasta utseende och det är ingen symbol eller logotyp utan endast uttryckt i text enligt exempel till höger.Principen har ett grafiskt neutralt uttryck som kan adderas och tillämpas i Trafikverkets samtliga kommunikationskanaler.

Samverkansprincipen
Ägare 100%
Vi utför och äger projektet till 100% som är en del av ett sammanhang med andra aktörer med gemensamt mål.
Vi är avsändaren i kommunikationen som rör projektet.
Vår profil till 100% med samverkansprincipen adderad.
Markö
Samverkansprincipen har sitt fasta utseende och det är ingen symbol eller logotyp utan endast uttryckt i text enligt exemplet ovan.


Principens fasta uttryck i dess två varianter

En del av
PROJEKTNAMNET I VERSALER

En del av
PROJEKTNAMNET I VERSALER

Beskrivande text, typ profiltext, om projektet. Bakgrund till varför det pågår. Hur det utförs och nyttan med det. Beskrivande text, typ profiltext, om projektet. Varje organisation tillämpar sitt eget kommunikationstypsnitt i denna markör.