Logga in
Logga in

Klostergården

Vid Klostergården i Lund byggs en helt ny station för Pågatågstrafik.

Stationen får två sidoplattformar med på- och avstigning från de yttre spåren. Plattformarna blir cirka 250 meter långa med både bänkar och vindskydd. En ny tunnel för gång- och cykeltrafik byggs i höjd med Nordanväg och Maskinvägen.

De två nya spåren byggs på den västra sidan om dagens spår. När de är färdiga och i drift förnyas också de gamla spåren.

Klostergårdens station öppnas i samband med tidtabellskiftet i början av december 2023.

Ny passage för gång- och cykeltrafik och bussar

På uppdrag av Lunds kommun bygger vi också en ny järnvägsbro norr om Höje å, vid Höjeåvägen. Under bron planerar kommunen för en ny passage för gång- och cykeltrafik och bussar. Anslutningarna till passagen bygger Lunds kommun i ett senare skede. En tillfällig passage för gång- och cykeltrafik under bron kan eventuellt öppnas efter årsskiftet. 

Lunds kommun ansvarar och planerar för utvecklinegn av området runt stationen.

Besök stationen redan nu

Kika in på stationerna på din dator, eller varför inte med hjälp av din mobil och ett par VR-glasögon, för att se dig omkring i 360 grader. De digitala stationerna ger inte en exakt bild av hur det blir, men du får en bra uppfattning om de framtida stationerna.

Visionsbild över Klostergårdens station.

Störningsinformation

Vissa arbeten längs längs järnvägen och Klostergårdens station kan vara störande för dig som bor eller är verksam i närheten. Vägar runt arbetsplatserna kan också påverkas av järnvägsbygget.

Aktuellt vid Klostergården

  • Den västra plattformen, längs Åkerlund & Rausings väg, är i stort sett färdigbyggd. Vindskydd och bullerskyddsskärmar har monterats under hösten. Anslutande vägar till passagen under stationen anläggs i höst och under vintern.
  • På den östra sidan om spåren, från värmeverket och söderut, byggs just nu den östra plattformen. Den beräknas vara klar till sommaren 2023. 
  • Gräsplanen vid Fältharevägen är tillfälligt byggområde. Ytan återställs senare.

Buller

  • När nya stationen, banvallen och järnvägen byggs kan vissa moment upplevas som störande.

Trafik

  • Gång- och cykeltunneln under järnvägen, i höjd med Nordanväg, är tillfälligt stängd. Det gör vi för arbeten under tågstoppet i september och bygget av de nya spåren på östra sidan. Passagen öppnas preliminärt i december.
  • En ny passage under spåren för gående och cyklister, från Höjeåvägen till gångvägen vid koloniområdena vid Källby mölla, öppnas eventuellt efter årsskiftet.
  • Gång- och cykelvägen öster om spåren, mellan värmeverket och koloniområdena Klostertäppan och Källby mölla, är stängd. Vägen kommer att återställas och ansluta till stationens östra plattform under 2023.
  • Längs båda sidor om väg 108 och längs spåret finns byggvägar som kan användas för att komma fram med arbetsfordon och material till spårbyggena. 

Arbetstider

Vi arbetar normalt dagtid mellan 07.00–19.00, men ibland kan arbete även förekomma vid andra tider. När vi arbetat nära eller i spåren måste vi ibland arbeta på kvällar och nätter, då trafiken på järnvägen är avstängd.

Anmäl ett fel eller störning

Om du störs av Fyrspårsbygget, eller om det är något vid våra arbetsplatser som inte står rätt till, är vi tacksamma om du berättar det för oss.

Skadeanmälan

Om du misstänker att Fyrspårsprojektet orsakat en skada på din fastighet eller egendom kan du ha rätt till ersättning. Det är bra om du dokumenterar det som inträffat, det underlättar bedömningen av skadan.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Fyrspåret Malmö-Lund

Jens-Peter Eisenschmidt

Projektchef

Informationen nedan visas enbart inom Trafikverkets nätverk

Innehållsansvarig
Eva Oskarsson
Kommunikatör
Örjan Berg