Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Krav på identitetshandling inför prov och fotografering

När du ska göra prov eller fotografera dig för att förnya körkortet hos oss behöver du kunna styrka din identitet med en giltig och godtagbar identitetshandling. Här kan du även läsa om hur du gör om du saknar en sådan.

Då du ska göra prov eller fotografera dig för att förnya körkortet hos Trafikverket Förarprov behöver du kunna styrka din identitet med en godtagbar och giltig id-handling. Fotot på id-handlingen ska tydligt visa att det är du. Du som ska göra prov för en körkortsbehörighet får också intyga att du inte har något körkort utfärdat av en annan EES-stat*.

* EES-länderna är: Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tjeckien, Tyskland, Ungern och Österrike.

  • SIS-märkt företagskort, SIS-märkt tjänstekort eller SIS-märkt identitetskort
  • svenskt nationellt identitetskort enligt förordningen (2005:661) om nationellt identitetskort
  • identitetskort utfärdat av Skatteverket
  • svenskt körkort
  • svenskt EU-pass
  • övriga EU-pass**
  • pass utfärdat av Förenade kungariket (Storbritannien och Nordirland), Island, Liechtenstein, Norge eller Schweiz

** Pass som uppfyller kraven i Rådets förordning (EG) nr 2252/2004 av den 13 december 2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas inom medlemsstaterna.

LMA-kort, utländskt identitetskort, svenskt provisoriskt pass, sjömanspass, främlingspass eller diplomatpass.

Godtagbara identitetshandlingar anges i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om förarprov, gemensamma bestämmelser:
TSFS 2012:41, senast ändrad genom TSFS 2013:61 (Transportstyrelsens webbplats)


Om du saknar en giltig id-handling

Om du saknar en giltig och godtagbar id-handling kan du ansöka om att få ett undantag från det kravet. Du skickar anmälan till något av Trafikverkets förarprovskontor cirka en veckan före provtillfället eller fotograferingen. Behöver du ansöka om undantaget senare än så, råder vi dig att kontakta kundtjänst på 0771-17 18 19, så att det berörda förarprovskontoret kan bedöma om ansökan hinner handläggas eller inte.

En beviljad ansökan gäller vid körkortsprov, ADR-prov eller vid fotografering för körkortsförnyelse. Observera att dessa undantag inte kan beviljas vid prov för yrkesförarkompetens, trafiktillstånd, taxiförarlegitimation, lokförarbevis, arbete på väg eller vinterväghållning.

Kom i håg detta när du ansöker

  • I ansökan ska din identitet fastställas genom att en förälder, annan vårdnadshavare, make/maka, registrerad partner, sambo, mor- och farföräldrar eller myndigt barn skriftligen försäkrar att uppgifter om din identitet är riktiga.

  • Den som intygar ska närvara vid provtillfället/fotograferingen för att styrka sin egen identitet med en godtagbar och giltig id-handling. Du ska då även visa upp beslutet om undantag som du fått från Trafikverket.

Giltighetstiden för ett beslut om undantag från kravet på godtagbar identitetshandling är fyra månader vid förarprov och ADR-prov, och två veckor vid körkortsförnyelse.

Ansökningsblankett

Undantag som beviljas är giltiga i fyra månader vid förarprov och ADR-prov, och i två veckor vid körkortsförnyelser.

Ansökan om undantag från krav att visa upp godtagbar och gilitg id-handling (pdf-fil, 569 kB)

Förlängd giltighetstid för beslut

Från och med den 5 juni 2020 förlängs giltighetstiden för alla beslut om undantag från kravet på godtagbar identitetshandling vid förarprov från 4 månader till 6 månader. Den längre giltighetstiden gäller tillsvidare.

Skicka din ansökan till ett förarprovskontor

Ansökan ska skickas till ett av våra förarprovskontor. Om du ska göra provet på en provplats där personal endast finns på plats i samband med prov, ska du skicka din ansökan till det förarprovskontor dit provplatsen hör.
En lista över våra förarprovskontor och provplatser hittar du här

Undantaget gäller inte när du ska hämta ut ditt nya körkort

Observera att Trafikverkets undantag från krav på godtagbar id-handling inte gäller vid utlämnande av körkort. När du ska hämta ut ditt körkort måste du styrka din identitet genom att visa upp en godkänd och giltig id-handling. För mer information kring utlämnande av körkort kan du kontakta Transportstyrelsen som är den myndighet som utfärdar körkort.
Mer om godkända legitimationer hos PostNord