Logga in
Logga in

Buss

För att få körkort för buss gör du prov för någon av D-behörigheterna. Det finns fyra behörigheter för bussar: D1, D1E, D och DE. Skillnaden ligger i hur stora bussar och tillkopplade släpvagnar du får köra.

Teoriprovet

Provet består av totalt 60 frågor, men du kan som högst få 55 poäng. Det beror på att 5 av frågorna är testfrågor, och de räknas inte in i provresultatet. För att provet ska bli godkänt måste du svara rätt på minst 44 frågor. Provtiden är 40 minuter.
Du kan välja att lyssna på frågorna i provet om du vill.

Teoriprovet mäter dina kunskaper inom följande områden:

 • fordonskännedom och manövrering
 • miljö
 • trafiksäkerhet
 • trafikregler
 • personliga förutsättningar

Du får reda på reda på om ditt resultat är godkänt eller underkänt på skärmen direkt efter att du gjort provet. Resultatet skickas till din mejladress. Du kan också se resultatet genom att logga in i bokningstjänsten. I resultatet kan du se hur många rätt du har inom de olika ämnesområdena.

Ett godkänt teoriprov för buss är giltigt i ett år. Du behöver göra körprovet inom den tiden.

Inför körprovet

För att göra körprovet måste du ha ett giltigt teoriprov. Om du har ett körkort med villkorskod att du ska använda glasögon eller linser när du kör, ska villkoret uppfyllas vid provet. Om du opererat dina ögon och inte längre behöver använda glasögon ska du kontakta Transportstyrelsen och få ett körkort utan villkor utfärdat innan du kommer till provet, annars får du inte göra provet.

Vid körprovet bedöms särskilt din manövrering av fordonet. Du ska till exempel kunna använda rätt växlings- och bromsteknik, kunna planera din körning och ha uppmärksamhet på annan trafik med hänsyn till det utrymme fordonet kräver. Din förmåga att köra bussen utan onormala ryck och krängningar vid sidoförflyttningar och svängar bedöms också. Du ska visa att du kan hantera fordonet i trafiken och att du kan köra med gott omdöme på ett trafiksäkert sätt.

Ta med fordonet till körprovet

Du ansvarar själv för att ta med lämplig buss och eventuellt släp till körprovet. Den ska vara registrerad i Sverige och du ska visa upp det senast utfärdade registreringsbeviset. Skatt och försäkring ska vara betalda. Den får inte ha körförbud, vara ett uttryckningsfordon eller en begravningsbil. Den får inte vara lastad med farligt gods eller med djur.

Bussen ska:

 • vara tillförlitlig ur säkerhetssynpunkt
 • ha godkända bilbälten på de platser som används
 • kunna köras med en hastighet av minst 90 kilometer i timmen.

Även om manöverprovet och körningen i trafik blir godkända, kan säkerhetskontrollen underkännas. De godkända delarna är då giltiga i ett år, och du måste göra ett godkänt omprov för säkerhetskontroll inom ett år. Tänk på att teoriprovet måste vara giltigt när omprovet görs.

Körprov D1

Körprovet består av

 • säkerhetskontroll
 • körning i och utanför tätort.

Säkerhetskontroll

Körprovet börjar med att du genomför en säkerhetskontroll. Kontrollen ska vara systematisk. Efter säkerhetskontrollen ska du kunna motivera vad du har kontrollerat och varför.

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Körning i trafik

Körningen pågår minst 45 minuter. Du får köra både i tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål. Du kan få olika uppdrag som att vända, starta i lutning, parkera mot lastbrygga eller backa med samtidig svängning och stanna så att passagerare kan kliva av eller på bussen.

Krav på fordon behörighet D1

Lämplig bussen ska:

 • ha en totalvikt av minst 4000 kg
 • kunna köras i minst 90 km/h.
 • vara utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)
 • vara utrustad med färdskrivare
 • vara minst 5 och högst 8 meter lång
 • vara konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren

Körprov D1E


Körprovet består av:

 • säkerhetskontroll
 • särskilda manövrer
 • körning i trafik.

Säkerhetskontroll

I säkerhetskontrollen ingår sammankoppling av buss och släp. När provet börjar ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet.

Det här ska du kunna:

 • belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal
 • backspeglar
 • broms och elanslutningar till släpfordon
 • bromsar
 • däck, fälg och hjulbultar
 • dörrautomatik/nödöppning
 • färdskrivare
 • katastrofbromsvajer
 • kopplingsanordning
 • last (säkring, placering, mängd och registreringsbevis)
 • rutor
 • styrsystem
 • stänkskydd
 • säkerhetsutrustning
 • varningssystem
 • vindrutetorkare och spolare, och vätskor (till exempel spolarvätska, kylarvätska och motorolja).

När provet börjar ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet. Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår

Kontrollen ska vara systematisk. Efter säkerhetskontrollen ska du kunna motivera vad du har kontrollerat och varför.

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Körning i och utanför tätort

Körningen pågår minst 45 minuter och du får köra både i tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål.

Du kan få olika uppdrag som till exempel att vända, starta i lutning, parkera eller backning med samtidig svängning och stanna säkert så att passagerare kan kliva av och på bussen.

Provet ska avslutas med kontroll av du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.

Krav på fordon behörighet D1E

Lämplig buss ska:

 • ha en totalvikt av minst 4000 kg
 • kunna köras i minst 90 km/h
 • vara minst 5 och högst 8 meter lång
 • vara konstruerad och tillverkad för att ta högst 16 passagerare utöver föraren
 • vara utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)
 • vara utrustad med färdskrivare

Släpet ska:

 • ha en totalvikt av minst 1250 kg
 • vara lastat till minst halva maximilasten, bruttovikten får dock inte understiga 800 kg
 • lastutrymmet ska ha formen av en sluten lådkonstruktion som är minst 2 meter bred och 2 meter hög
 • ha en last av förankringsbart gods av styckegodskaraktär.

Körprov D

Körprovet består av

 • säkerhetskontroll
 • körning i och utanför tätort.

Säkerhetskontroll

När provet börjar ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet. Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår

Kontrollen ska vara systematisk. Efter säkerhetskontrollen ska du kunna motivera vad du har kontrollerat och varför.

Du ska kunna

 • belysning, körriktningsvisare, reflexer och signal
 • vindrutetorkare och spolare
 • styrsystem
 • bromsar
 • däck, fälg och hjulbultar
 • stänkskydd
 • vätskor (till exempel spolarvätska, kylarvätska och motorolja)
 • varningssystem
 • backspeglar
 • rutor
 • last (säkring, placering, mängd
 • registreringsbevis)
 • dörrautomatik/nödöppning
 • säkerhetsutrustning och färdskrivare

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Körning i trafik

Körningen pågår minst 45 minuter. Du får köra både i tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål. Du kan få olika uppdrag som att vända, starta i lutning, parkera mot lastbrygga eller backning med samtidig svängning och stanna säkert så att passagerare kan kliva av och på bussen

Krav på fordon behörighet D

Bussen ska vara

 • minst 10 meter lång
 • bussen ska kunna köras i minst 90 km/h
 • minst 2,4 meter bred
 • utrustad med antilåsningssystem  för bromsar (ABS)
 • utrustad med färdskrivare

Körprov DE

Körprovet består av:

 • säkerhetskontroll
 • särskilda manövrer
 • körning i trafik.

Säkerhetskontroll

I säkerhetskontrollen ingår sammankoppling av buss och släp. När provet börjar ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet.

När provet börjar ska dragfordonet stå bakom eller vid sidan om släpfordonet. Körprovet börjar med att du får göra en säkerhetskontroll där sammankoppling av bil och släp ingår

Efter säkerhetskontrollen ska du kunna motivera vad du har kontrollerat och varför.

Förarprövaren kommer att ställa frågor om ett eller flera moment i säkerhetskontrollen. Du ska kunna motivera vad du har kontrollerat och varför. Du ska också kunna beskriva risker och konsekvenser vid fel och brister på fordonet samt kunna föreslå åtgärder, även om sådana fel inte har upptäckts.

Körning i och utanför tätort

Körningen pågår minst 45 minuter och du får köra både i tätort och på landsväg. Förarprövaren kommer att dirigera dig eller be dig köra mot ett angivet mål.

Du kan få olika uppdrag som till exempel att vända, starta i lutning, parkera eller backning med samtidig svängning och stanna säkert så att passagerare kan kliva av och på bussen

Provet ska avslutas med kontroll av du kan koppla släpfordonet från dragfordonet och parkera på ett säkert sätt för lastning och lossning.

Krav på fordon behörighet DE

Lämplig buss ska vara

 • minst 10 meter lång
 • minst 90 km/h
 • minst 2,4 meter bred
 • utrustad med antilåsningssystem för bromsar (ABS)
 • utrustad med färdskrivare

Släpet ska

 • ha en totalvikt av minst 1250 kg
 • vara minst 2,4 meter brett
 • vara lastat till minst halva maximilasten, bruttovikten får dock inte understiga 800 kg
 • ha ett lastutrymme med formen av en sluten lådkonstruktion som är minst 2 meter bred och 2 meter hög
 • ha en last av förankringsbart gods av styckegodskaraktär.

I Transportstyrelsens föreskrifter kan du läsa mer om kraven på fordon för behörighet D1, D1E, D och DE.

Frågor och svar

D1

Körkortsbehörigheten D1 ger rätt att köra mellanstora bussar som är konstruerade för högst 16 passagerare utöver förarplatsen, och har en maximal längd av 8 meter. Du får också dra en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

D1E

Körkortsbehörigheten D1E ger samma rätt som D1 och du får dessutom dra en eller flera släpvagnar oavsett vikt. 

D

Körkortsbehörigheten D ger rätt att köra bussar oavsett antal sittplatser eller längd. Du får också dra en lätt släpvagn med totalvikt på högst 750 kg.

DE

Körkortsbehörigheten DE ger samma rätt som D och du får dessutom dra en eller flera släpvagnar utan någon övre viktbegränsning. 

Ja, om du redan har körkort för personbil B med manuell växellåda. Då kan du som gör körprov för behörighet D1 och D1E göra det med automatväxlat fordon.